Схема цього мініатюрного пристрою помітно відрізняється від наведених вище. Вона проста у виготовленні, дозволяє змінювати частоту задаючого генератора в широких межах. Пристрій зберігає працездатність при величині живлячої напруги понад 1 В.
Генератор високої частоти зібраний за схемою мультивібратора з індуктивним навантаженням. Зміна частоти коливань відбувається при зміні струму, що протікає через транзистори VT1 ??і VT2 типу КТ368. При цьому змінюються параметри транзисторів і їх дифузійні ємності, що дозволяє варіювати частоту такого генератора в широких межах без зміни параметрів частотозадающіх елементів (L1 і L2). Для підвищення стабільності частоти і для можливості отримання частотної модуляції харчування генератора здійснюється через стабілізатор струму. Стабілізатор струму і модулятор виконані на електретний мікрофон МКЕ – 3.
У схемі використані безкаркасні котушки діаметром 2,5 мм. Для діапазону 65 – 108 МГц котушки містять по 15 витків дроту ПЕВ 0,3 мм. Настройка проводиться шляхом підгонки індуктивності котушок (стиском або розтягуванням витків). Розглянутий передавач може працювати і на частотах до 2 ГГц, при використанні транзисторів КТ368, КТ3101, КТ3124 і при зміні конструкції котушок.

Ліетратура:

Шпигунські штучки і пристрої для захисту об'єктів та інформації.
Довідковий посібник .- Лань, Спб., 1996. – 100 с.: Іл.