Чутливість УМЗЧ, як правило, коливається в межах 0,5 … 2 В. Вихідна ж напруга джерел сигналу (підсилювач-коректор, магнітофон, CD-програвач і т.д.) зазвичай 0 дБ (775 мВ), але може бути і нижче – 250 … 500 мВ. Для посилення сигналу до рівня чутливості УМЗЧ використовують нормуючий підсилювач. Можливий варіант такого підсилювача представлений на рис. 4.43.

 

 

Вхідний каскад підсилювача є ДК на польових транзисторах. Подстро-ечним резистором R4 встановлюють нульовий зсув на виході підсилювача. Симетричний з'їм сигналу з ДК сприятливо позначається на рівні шумів підсилювача. Другий каскад симетричний, із зустрічною динамічним навантаженням. Для реалізації посилення другого каскаду і підвищення нагрузоч

ної здатності підсилювача використаний двотактний еміттерниі повторювач на транзисторах VT6, VT7. Коефіцієнт посилення можна регулювати в широких межах підбором резистора R6. Ток спокою вихідних транзисторів в межах 3 … 5 мА виставляють підбором резистора R12. У діфкаскаде, крім транзисторів типу КП303, можна використовувати транзистори типу КП302, КП307.

Технічні характеристики:

Вхідний опір, МОм ………………………………………. ……….. 2,0

Коефіцієнт гармонік при Ки = 3 та івих = 10 В,

на навантаженні 2 кОм,%, не більше ………………………………….. ……….. 0,01

Відношення сигнал / шум, дБ …………………………………….. ……………… 90