Електронний пробник транзисторів є простим пристроєм, що дозволяє швидко визначити поляризацію кожного транзистора малої або середньої потужності, а також перевірити його справність. З його допомогою можна також перевірити напівпровідникові діоди. Загорянням відповідних світлодіодів пробник дозволяє визначити наступні характеристики досліджуваного елемента:

1) поляризація транзистора п-р-п – ​​пульсує світлодіод D2 «NPN»;

2) поляризація транзистора р-п-р – пульсує світлодіод D1 «PNP»;

3) транзистор справний – пульсує світлодіод D1 або D2 діод «ОК»;

4) транзистор несправний – коротке замикання – блимають по черзі D1 і D2;

5) транзистор несправний – внутрішній обрив – 'не світить жоден світлодіод;

6) з'єднання р-n (діод) підключено в напрямку К-Е – пульсує світлодіод D2;

7) з'єднання n-р (діод) підключено в напрямку Е-К – пульсує світлодіод D1.

Додатково можна оцінити якість транзистора (коефіцієнт посилення) через порівняння яскравості світіння відповідних світлодіодів: для транзисторів з груп В і С, з коефіцієнтом підсилення понад 200, світлодіод «ОК» світить яскравіше, ніж «PNP» або «NPN». Якщо світлодіод «ОК» світить дуже слабо, значить, транзистор несправний, підключений навпаки (колектор і емітер замінені місцями) або має настільки малим посиленням, що може бути використаний тільки як діод малої потужності.

Рис. 1. Схема електрична принципова

 

Література: 100 кращих радіоелектронних схем; – М: ДМК Пресс, 2004. -352 С.: Іл.