В.К. Бутенко, UR5YB, Г. В. Вамеш, UR5YO, м. Чернівці

Програматор призначений для програмування РПЗУ 573РФ2, 573РФ4, 573РФ5, 573РФ6 та їх аналогів на комп'ютерах IBM будь-якого покоління. Програматор підключається до PC через порт принтера.

Принципова схема прграмматора показана на рис.1. Мікросхема DD1 забезпечує установку адреси ПЗУ (порт РВ і частина PC), записуваних даних (порт РА) і видачу керуючих процесом записи імпульсів (шини РС5РС7). Запис необхідної інформації в DD1 відбувається через порт принтера PC, що підключається до гнізда Х1. Слід зазначити, що нумерація контактів роз'єму Х1 (РПМ736Г) не збігається з нумерацією роз'єму стандартного кабелю принтера, який застосовується для підключення программатора до PC. Тому на схемі наведені номери контактів роз'єму РПМ736Г і стандартного роз'єму в дужках. Оскільки порт принтера односпрямований, то для можливості читання інформації з ПЗУ використовуються чотири шини: ASK, BUSY, РЕ і SLCT. Для передачі байта в PC необхідно розділити байт на частини по чотири розряду і передати їх по черзі. Цю функцію виконає мультиплексор DD2.

Програмоване РПЗУ встановлюють в колодку Х2. РПЗУ 573РФ2 і 573РФ5 слід встановлювати із зсувом на два гнізда (1-й висновок МС у 3-є гніздо колодки). Переключення программатора в режим програмування РФ2, РФ5 або РФ4, РФ6 здійснюється перемикачем SA2.

Управління режимом роботи РПЗУ програмно. Керуючі імпульси надходять з висновків 10-12 DD1, формуються за допомогою DD3 відповідно до вимог та подаються на РПЗУ. Ключ на транзисторах VT2 і VT3 формує високовольтні імпульси напруги програмування.

Харчування программатора від мережі через Т1. Вихідні напруги випрямляча: 30 В (С1) і 15 В (С2). Для отримання напруги +5 В використовується стабілізатор на DA1. Напруга програмування формується стабілізатором на VT1. У положенні SA3 "Вимкнено" вихідна напруга стабілізатора близько 24 В. При програмуванні РФ2 і РФ5 воно подається через VT3 на Висновок 21 РПЗУ (SA2 у верхньому по схемі положенні), а при програмуванні РФ4 і РФ6 через додаткові VD3 і VD4 на висновок 1 РПЗУ, що забезпечує напругу програмування близько 21 В. У режимі читання на ці висновки через VD1 і VD2 подається +5 В. У положенні SA3 "Включено" вихідна напруга стабілізатора близько 14 В

(12 В на виведення 1 Х2). При програмуванні напруга програмування вибирається відповідно до вимог технічної документації на конкретний тип МС. Для деяких типів напруга програмування вказують на корпусі МС. Світлодіод VD10 сигналізує про процес запису.

Конструктивно програматор виконаний в корпусі 180x80x110 мм. Схема зібрана на односторонній друкованій платі розміром 100×100 мм (рис.2), розташування елементів на платі показано на рис.3. Роз'єм Х1 і утримувач запобіжника встановлені на задній панелі. На передній панелі встановлені Х2, SA1 SA3, VD8-VD10. Т1, DA1 та друкована плата закріплені на шасі. Як С1-С4 автори використовували конденсатори типу К5024, С5 – КМ, а резистори типу МЛТ-0, 125.

Зібраний програматор в налагодженні не потребує. При справних деталях і правильному монтажі починає працювати відразу. Проте до підключення программатора до комп'ютера небхідно перевірити роботу стабілізаторів на DA1 і VT1, а при випробуванні программатора в режимі запису осцилографом перевірити амплітуду імпульсів напруги програмування на С5, яка повинна бути 24 +1 В або 14 +1 В в залежності від положення SA3.

Роботою программатора управляє програма рг.ехе, що працює в DOS. Програма призначена для управління програматором в процесі підготовки, читання і запису даних в РПЗУ.

Після запуску програми користувач повинен, використовуючи пункт меню Select, вибрати тип РПЗУ і номер паралельного порту (LPT1, LPT2), до якого підключений програматор. Переміщення по меню програми виконується клавішами управління курсором, а підтвердження вибору – клавішею Enter. При натисканні клавіші F1 можна отримати коротку довідку про обраний пункті меню програми.

При розробці програми автори проаналізували досвід роботи з різними програматорами і постаралися надати користувачеві максимум можливостей для виконання робіт з програмування МС РПЗУ.

Пункти меню програми рг.ехе

Read – читання вмісту РПЗУ в буфер програматора. Процес читання відображається на екрані. В кінці виводиться значення підрахованої контрольної суми вмісту РПЗУ.

Write – запис даних з буфера программатора в мікросхему РПЗУ. Перед початком програмування виводиться попередження. У процесі програмування контролюється відповідність со-

 

 

 

 

 

 

держимому буфера і записуваних даних. У разі помилок виводиться повідомлення з розшифровкою.

Check – підрахунок контрольних сум буфера і

РПЗУ.

Verify – порівняння вмісту РПЗУ з буфером програматора. У випадку розбіжності даних виводиться на екран протокол невідповідності.

Select – вибір типу РПЗУ, а також номери паралельного порту, до якого підключений програматор. Вибір відображається у верхній частині екрана.

Input – введення даних з файлу в буфер програматора. Виводиться запит імені читаного файлу. Після введення імені дані файлу переписуються в буфер.

Output – висновок вмісту буфера программатора в файл. Виводиться запит імені файлу. Після введення імені дані буфера записуються у файл. Якщо файл з таким ім'ям вже існує, то його вміст буде затерто.

Modify – даний пункт використовується для підготовки та редагування вмісту буфера програматора і містить наступне підменю.

Dump – посторінковий висновок вмісту буфера программатора на екран для перегляду. Для зміни сторінки натиснути клавішу пробіл.

Fill – заповнення зазначеної області буфера программатора заданим байтом. Буде ввести код початкової адреси, кінцевого адреси і значення байта. Значення адреси чотирирозрядний шестнадцатірічное, введення провідних нулів обов'язковий. Введення робити акуратно, оскільки відсутня можливість редагування.

Edit – редагування вмісту буфера. Реалізовано екранне побайтно редагування. Клавішами управління курсором можна переміщати курсор по екрану для вибору потрібного байта, а клавішами PgUp і PgDn вибрати потрібну сторінку. Після введення байта (дві цифри) відбувається заміна байта, а курсор переходить на наступну позицію. Для введення значень байта доступні клавіші 0,1, … 9, A, B, C, D, E, F.

Move – копіювання даних з однієї зазначеної області буфера в іншу. Задається початковий і кінцевий адреса області, з якої копіюються дані, і початкова адреса області, до якої копіюються. Вимоги до введення значень адрес аналогічні пункту Fill.

Summa – підрахунок контрольної суми вмісту буфера програматора. Значення виводиться на екран.

Quit – вихід в головне меню.

Для виходу з програми використовується команда Quit головного меню.

Таким чином, для проведення програмування при вимкненому комп'ютері відключіть кабель від принтера та підключіть до програматора. Запустіть комп'ютер для роботи в DOS. Увімкніть програматор і встановіть тип програмованого РПЗУ і необхідну напругу програмування. Запустіть програму pr.exe і, використовуючи відповідні пункти меню, виберіть тип РПЗУ і порт. Встановіть чисте РПЗУ в колодку, прочитайте його зміст і перегляньте. Якщо всі байти мають значення FF, то можна приступати до програмування. Для цього перепишіть в буфер з файлу заздалегідь підготовлені дані (лічені з іншого ПЗУ і записані у файл або підготовлені вручну за допомогою програми pr.exe) і запишіть їх у РПЗУ. При успішному закінченні процесу програмування ще раз перевірте відповідність записаних даних вмісту буфера. Вимкнення зробіть в зворотному порядку.

Для перевірки працездатності програматора і мікроконтролера можна записати в пам'ять команд найпростішу програму генератора імпульсів і переконатися по миготливий світлодіод HL1 про правильність роботи.