При автоматичному відкритті дверей часто виникає необхідність захисту від помилкового спрацьовування, що відбувається внаслідок будь-яких перешкод або дій особи, що не має дозволу на вхід. Такий захист можна здійснити за допомогою кодерів, запрограмованих на певне повідомлення (довжиною 10-20 біт). На стороні прийому подібне повідомлення приймається тільки декодером, який запрограмований аналогічним чином.

У першому прикладі, представленому на рис. 11.17, наведена схема КМОП ММ 53200. Вона може бути одночасно кодером (висновок 15 з'єднаний з + UA) або декодером (висновок 15 з'єднаний з «землею»). Кодування виробляється 12 бітами (висновки з 1 по 12), тобто існує можливість 212 = 4096 комбінацій. У режимі кодера на

виході (вивід 17) циркулює послідовність з 13 біт. Перший біт, який завжди знаходиться в стані логічної 1, служить для синхронізації, так само як і пробіл, що стоїть перед цією комбінацією. 12 інших біт відповідають положенням механічних ключів, які встановлюються в 0 або 1 залежно від необхідного коду. Крім того, 0 і 1 кодуються за допомогою ММ 53200 імпульсами різної тривалості. При значеннях R і С, які задають частоту тактового генератора (висновок 13), кожне з бінарних слів триває приблизно 12 мс.

У схемі прийому повідомлення, прийняте ММ 53200 в режимі декодера, надходить, після формування в рівнях КМОП на висновок 16.

Оскільки механічні ключі кодування перебувають у тому ж становищі, що і в схемі передачі, необхідно чотири рази поспіль отримати повідомлення без спотворень для того, щоб схема кодера сформувала сигнал підтвердження – 1 на виводі 17 (прийняття повідомлення декодера). Такий імпульс дорівнює тривалості передачі (при прийомі, принаймні, одного з шести правильних повідомлень) плюс часу передачі шести слів.

Система передачі, представлена ??на рис. 11.18, відрізняється від попередньої більш широким діапазоном напруги живлення (4,5-18 В), великим числом можливих комбінацій кодування (13122) і можливістю вести роботу на досить високих частотах, при яких можна більш ефективно застосовувати загороджує на частоту перешкод 100 Гц. Третинна адресація дев'яти висновків дозволяє реалізувати понад 12000 можливих комбінацій кодування. Закодоване повідомлення може мати одну єдину функцію ключа (декодер М 145028) або ж використовуватися частково для передачі даних (М 145 027).

Припустимо передавати не тільки адресу ідентифікації, а й повідомлення з 4 біт, зменшивши число комбінацій адресації. Таким чином, можна користуватися одним з декількох пристроїв дистанційного управління, передаючи йому бінарні команди типу «включення / вимикання», «назад / вперед», «запалювання / гасіння» і т.д. Схема, наведена на рис. 11.18, взята з компакт-диска «Data on disc» компанії SGC-Thomson.

У порівнянні з ММ 3200 в даній схемі менше висновків, але більша кількість комбінацій в ній пояснюється тим, що адресація ведеться не бітами, а тритію, тобто кодується трьома станами.

Входи кодування кодера (висновки 1-7 і 9) можуть бути в одному з трьох станів: «з'єднаний з землею», «відкритий» і «з'єднаний

   

Рис. 11.17. MM 53200, являє собою електронний замок

з позитивним полюсом джерела живлення ». Тільки висновок 10 має не більше двох станів, що в сумі дає 2х38 комбінацій. Незважаючи на те що програмування здійснюється тритію, передача ведеться в бінарному вигляді: два коротких імпульсу; один довгий і один короткий; два довгих – відповідно для трьох станів. Існують інші види кодерів / декодерів з третинної адресацією, зокрема ММ 57410.

Кодер М145026 (або МС145026) використовується з декодерами 145027 (5 тритію адресації і 4 біта передачі даних) або 145 028 (8 тритію і один біт, все адресації). В останньому випадку слід розглядати виходи даних декодера (висновки 12-15, рис. 11.8) як входів адрес, що виконують ту ж функцію, що і висновки 1-5.

Тактовий сигнал передачі визначається тактовим генератором на висновках кодера 11-13. Частота сигналу приблизно дорівнює 1 / (2,3 х RTC х СТС). І частота, і значення формують її величин визначаються за табл. 11.1. Величина СТС включає ємність проводів і вхідні ємність (12 пФ) схеми. RC повинна бути рівною або трохи перевищувати 2 RTC при мінімальному значенні RTC 10 кОм. У даній таблиці наведено кілька поширених значень також і для RC-елементів декодера. СТС '- значення компонента, збільшене на 20 пФ.

   

Рис. 11.18. Система передачі

   

Під час декодування короткий імпульс дорівнює напівперіоду тактового сигналу, довгий – семи напівперіодом, а повернення в О при поділі також відповідає одному або семи напівперіоду. Оскільки кожен Тріт виражається за допомогою двох біт, тривалість його передачі теж дорівнює восьми періодам тактового сигналу.

Слово (повідомлення), таким чином, становить 9 х 8 = 72 періоду. За ним слідує пробіл, рівний 32 періодів. Кожного разу при короткочасному натисненні на клавішу ТМ кодер видає два ідентичних, наступних один за одним слова, розділених пропуском, що складає в сумі 176 періодів.

Декодеру потрібно 182 періоду для запису і порівняння двох слів зі своїм кодом1. Якщо відповідність підтверджується, то він виставляє квитанцію на свій вихід VT (в 1) до прийому помилкового повідомлення або протягом 32 тактових періодів, поки більше нічого не надходить на прийом. Компоненти R1 і CI (Rl х С1 = 3,95 RTC х СТС) служать для розрізнення довгого і короткого імпульсів, у той час як R2 і С2 (R2 х С2 = 77 RTC х СТС) дозволяють перевірити пробіл з 32 періодів між двома словами. Якщо утримувати клавішу ТМ натиснутою, то повідомлення буде повторюватися постійно. Оскільки наведені вище коефіцієнти 3,95 і 77 відповідають середині діапазону, можна, як і у попередніх кодерів, використовувати елементи з п'ятивідсотковим допуском. Накопичена помилка може скласти навіть 25%.

   
Література:
2003 · Інфрачервоні промені в електроніці. Шрайбер Г