Для отримання з напруги живлення мікросхем ТТЛ (+5 В) інших напруг різних полярностей можна використовувати перетворювач, схема якого показана на рис. 4.9. Його основа – задаючий генератор на логічних елементах DD1.1 і DDI.2, що формує імпульси з частотою повторення близько 10 кГц і шпаруватістю 2. Через буферні елементи DD1.3 і DD1.4 імпульсна напруга надходить на ключові транзистори VT1 ??і VT2.

Залежно від необхідного напруги і його полярності до колекторів цих транзисторів підключають ланцюга помножувачів (рис. 4.10) з позитивним чи негативним вихідним на

   

пряжением. У перетворювачі можна використовувати мікросхему К155ЛАЗ, транзистори серій КТ502 (VT1), КТ503 (VT2) і діоди серій КД521, Д220.