Цей вимірник є простим пристроєм, що служить для вимірювання ємності електролітичних конденсаторів від 1 мФ до 4700 мФ. Його точність – близько 5% – більшою мірою залежить від точності виконання і градуювання. Принцип дії пристрою наступний: вимірюваний конденсатор Сх заряджається струмом від регульованого джерела з транзистором Т2 і розряджається імпульсами через транзистор Т1.

Середнє значення напруги Ucx залежить від ємності Сх, а також від сили струму, що подається від джерела. Ця напруга порівнянно з напругою зсуву на компараторі, який сигналізує момент збігу цих двох напруг шляхом загоряння світло-діода. Значення ємності зчитують зі шкали потенціометра, що регулює силу струму джерела.

Конструкція вимірювача заснована на двох операційних підсилювачах, що входять до складу інтегральної схеми LM324. Один з них (ICla) грає роль генератора імпульсів Т1. Другий є компаратором, який порівнює напруга діода D2 (напруга зсуву) з напругою на вимірюваному конденсаторі і залежно від результату порівняння викликає пульсуюче або постійне світіння світлодіода D1. Акуратно зібрана, згідно зі схемою, система починає працювати відразу, вимагаючи тільки градуювання зразками конденсаторів відомої ємності. Градуювання заснована на підключенні еталонного конденсатора замість Сх і такому встановленні потенціометра Р2, при якому настає перехід від пульсуючого до постійного світіння світлодіода D1, а також позначці цього положення і описі його значенням ємності еталонного конденсатора. Незважаючи на те що шкала приладу є лінійною, варто проградуювати її кілька разів, додаючи конденсатори різних ємностей.

Пристрій працює від стабілізованого джерела напругою 9 В. Споживаний струм не перевищує 20-30 мА, звідси можливість живлення пристрою від батареї елементів.

IC1

LM324

R1

1 МОм

 

Т2

ВС307

R2

ЗЗкОм

 

Т1

ВС211.ВС337

R3, R6

100 кОм

 

D1

відповідний світлодіод

R4, R7

Юком

D2

1N4148

R5, R8

1 кОм

С1

100 мкФ/16 В

R9

120 Ом

C2

4,7 мкф/16 В

R10

2,7 кОм

Р1

47-100 кОм

R11

22 кОм

P2

4,7 кОм / А

R12

15 кОм

 

 

R13

240-330 Ом

 

 

 

Література: 100 кращих радіоелектронних схем; – М: ДМК Пресс, 2004. -352 С.: Іл.