Робота i ^ S-тригера характеризується наступною таблицею станів:

Рис. 3.3. : а – тимчасова діаграма роботи; б – умовне графічне позначення; в – схема з чотирма ЛЕ

І – НЕ

зом. Якщо D — 1, то при наявності тактового імпульсу на виході DD3 формується сигнал, вид якого показаний на рис. 3.3, тобто Сигнал діє на ^-тригер подібно сигналу S (Див. рис. 3.1, в), і на виході Q встановлюється напруга високого рівня (Q – 1, a Q = 0). При цьому на виході DD4 напруга високого рівня, так як у відсутність тактових імпульсів (С = 0) на вхід € А діє напруга високого і на вході В – Низького рівня, а з приходом тактового імпульсу (С-1) на вході А виникає напруга низького, а на вході В – Високого рівня.

Якщо на вхід D подано напругу низького рівня, на виході DD3 буде напруга високого рівня, а тактовий імпульс, інвертований елементом DD4, як показано_на рис. 3.3, в штрихами, діє подібно сигналу R. Завдяки цьому тригер знову змінить стан: Q = 0 і Q = 1,

Стан виходу Q збігається зі станом входу D в момент надходження тактового імпульсу на вхід С. Тригер можна зібрати з чотирьох ЛЕ И-НЕ.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.