Іноді виникає необхідність в отриманні певного сигналу послідовно на декількох виходах. На рис. 6.1 показана схема з чотирма виходами Xi, Х2, Хз і Х4і тимчасова діаграма. Управління здійснюється за допомогою двох вхідних сигналів А і В. Всього використано шість ЛЕІ-НЕ, з них DD5 і DD6 працюють як інвертори, а решта-за прямим призначенням.

Нагадаємо, що на виході ЛЕ И-НЕ напруга низького рівня (логічний 0) існує лише тоді, коли на всіх входах (в даному випадку двох) діє напруга високого рівня (логічна 1). Так, в інтервалі часу ti t2ця умова забезпечується тільки для виходу Х \, в інтервалі t2 tз – тільки для виходу Х2і т. д. Сигнал послідовно з'являється на виходах Х \, Х2, Xz и14, Після чого цикл повторюється. Таким чином від-

Рис. 6.1. із шістьма ЛЕ І-НЕ


ходить «переключення» сигналу в порядку проходження номерів виходів.

Схема, представлена ​​на рис. 6.1, за принципом дії відноситься до так званих дешифратора – пристроїв, які мають п входів і до 2пвиходів. Особливість дешифраторів полягає в тому, що різним комбінаціям логічних сигналів на входах відповідають такі вихідні сполучення, у яких тільки на одному єдиному виході існує сигнал, інверсний щодо інших (у нашому випадку – напруга низького рівня).

У загальному випадку число входів п може бути більше 2, а число виходів – менше, ніж 2п.

Електронний комутатор виробляє на виходах послідовність сигналів, яка визначається комбінацією вхідних сигналів.

Вхідні сигнали повинні бути прямими (А, В) і інверсними (А, В). Ті й інші дуже зручно знімати з прямого й інверсного виходу тригера (Q і Q). У цьому випадку елементи DD5 і DD6 не потрібні.

Число входів у використовуваних ЛЕ дорівнює числу вхідних сигналів.

Таблиця істинності для схеми з двома входами і чотирма виходами має наступний вигляд:

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.