Якщо виникає необхідність перемикати один сигнал на різні виходи, можна скористатися схемою, зображеної на рис. 6.3. Тут застосовані чотири ЛЕ И-НЕ за прямим призначенням. Сигнал подається на вхід Л, а перемикання забезпечується сигналами У \, В2, Вз і В4, одержуваними, наприклад, від електронного перемикача (див. рис. 6.1). Це видно з тимчасової діаграми. В інтервалі U t% проходження сигналу, що діє на вході А, дозволено тільки до виходу Х \ елемента DDI. На виходах інших ЛЕ напруга високого рівня. В ін-

Рис. 6.3. з чотирма ЛЕ І – НЕ

інтервалі U • •. U сигнал від входу А проходить тільки до виходу DD2, a DDI, DD3 і DD4 мають напруга високого рівня на виходах і т. д. Таким чином, за допомогою сигналів В \, В2> В3і В4можна керувати зв'язком між входом А і виходами Х \, Х2, Х3 і

перемикає вхідний сигнал на задане число виходів в залежності від поєднання керуючих сигналів, поданих на певні входи.

Число входів дорівнює числу керуючих імпульсів.

Число використовуваних ЛЕ И-НЕ дорівнює числу виходів.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.