Ця схема дозволяє зробити гірлянду, колір якої змінюється з червоного на зелений і навпаки приблизно один раз на секунду, що робить привабливішим будь-яку святкову ілюмінацію. Дві неонові лампи – NE1 і NE2 – включені за схемою релаксаційного генератора, який переключається з одного стійкого стану в інший з частотою 1 Гц, яка визначається номіналами резисторів Rl, R2 і конденсатора С1. Постійна напруга живлення генератора на неонових лампах виділяється за допомогою конденсатора С2 і діода D1. Конденсаторів для фільтрації постійної напруги не потрібно. Коли запалюється лампа NE1, через світлодіод оптотиристор U1 починає текти струм, і його випромінювання відмикає фототірістор, який з'єднує анод діода D2 із загальним проводом схеми. При цьому на гірлянду надходить тільки позитивна напівхвиля змінної напруги мережі і горять червоні світлодіоди (LED1 – LED15). Приблизно через 1 с лампа NE1 вимикається, а лампа NE2 включається, спрацьовує опто-тиристор U2 і з'єднує із загальним проводом анод діода D3. Тепер на гірлянду надходить тільки негативна напівхвиля змінної напруги мережі і горять зелені світлодіоди (LED16 – LED30). Якщо необхідно частіше змінювати колір гірлянди, потрібно зменшити номінали R1 і R2, час горіння світлодіодів одного кольору можна збільшити, застосувавши конденсатор більшої ємності.