Для живлення потужного підсилювача 34 був розроблений цей імпульсний блок живлення, номінальна потужність якого в навантаженні при напрузі мережі 220 В не менш 200 Вт.

Схема випрямляча напруги наведена на рис. 5.8, а схема перетворювача і випрямлячів вихідної напруги на рис. 5.9. Джерело живлення не стабілізований, оскільки вихідний каскад питаемого УМЗЧ виконаний за схемою двотактної і не дуже критичний до напруги харчування.

Для обмеження пускового струму в блоці живлення передбачений режим ступеневої підвищення потужності до номінальної. З цією метою в нього введені обмежує резистор R2 і три-

   

Ністор VD6. У початковий момент часу тріністор VD6 закритий, струм зарядки конденсатора С6 обмежується резистором R2 і перетворювач запускається при зниженій напрузі. Після цього з обмотки IV трансформатора ТЗ на діод VD7 надходить керуючу напругу, яка відкриває тріністор. Він шунтує резистор R2, і перетворювач виходить на номінальний режим роботи. Діод VD5 захищає тріністор VD6. Ланцюг Rl, С2, що обмежує швидкість наростання напруги на аноді тріністора VD6, виключає його мимовільне включення. Елементи LI, L2, СЗ, С4 утворюють фільтр, який пригнічує імпульсні перешкоди, створювані генератором блоку живлення. Перетворювач являє собою двотактний полумостовой автогенератор, що запускається релаксаційним генератором на транзисторах VT1, VT2.

Основні параметри перетворювача:

Номінальна потужність у навантаженні, Вт, не менше …………………… 200;

Вихідна напруга кожного з випрямлячів

при номінальній потужності, В, не менш ………………………………… 30;

Вихідна напруга холостого ходу

кожного з випрямлячів, В, не більше …………………………………… .. 40;

Коефіцієнт корисної дії

(При Р = 200 Вт),%, не менше ……………………………….. ………………. 80;

Частота роботи перетворювача, кГц …………………………… 25 … 35.

   

   

Намотувальні дані трансформаторів Т1 … ТЗ наведено в табл.5.2. Рекомендований порядок намотування обмоток трансформатора ТЗ наступний: обмотка I, що екранує, обмотки V – XII, що екранує, обмотки II, III, IV. Вторинні обмотки V-XII намотують одночасно в чотири дроти. Трансформатор Т4 виконаний на магнітопроводі Шбхб з фериту 2000НМС, кожна з його обмоток містить по 40 витків дроту ПЕВ-2-0, 41. Всі дроселі типу ДМ. Плата перетворювача поміщена в перфорований кожух. За його межами, на виході кожного каналу джерела живлення 30 В, встановлені: електролітичні конденсатори типу К50-16 ємністю 1000 мкФ.