До входу приймача підключена магнітна антена L1, яка спільно з конденсатором С1 утворює коливальний контур, що настроюється на частоту піднесе передавача – 30 кГц. Це забезпечує додаткову перешкодозахищеність пристрою. Сигнал з антени посилюється приблизно в 100 разів операційним підсилювачем DA1 і надходить на детектор, реалізований на діоді VD1.

З його виходу позитивні імпульси подаються на компаратор DA2 для нормалізації, тобто для додання їм стандартної амплітуди і прямокутної форми, що необхідно для нормальної роботи подальших пристроїв.

   

Деталі та конструкція

Котушка вхідного контуру намотується на феритових стержні діаметром 8 мм і довжиною 6-10 см. Між двома щічками внавал намотують по всій довжині стержня 650 витків дроту діаметром 0,1-0,12 мм. Мікросхему компаратора можна замінити вітчизняної К554САЗ або імпортної LM311 з відповідною корекцією друкованої плати. Для основного варіанту плата зображена на рис. 4.2.

Налаштування

Чутливість компаратора настроюється зміною опорного напруги на інверсному вході з допомогою потенціометра R10. При відсутності корисного сигналу на вході це напруга перевищує напруга зсуву на прямому вході, в результаті на виході рівень логічної одиниці.

Налаштовувати приймач зручно спільно з індукційним передавачем. Передавач включається в режим безперервного випромінювання. Приймач поміщають всередині індукційної петлі так, щоб ферритові антена розташовувалася вертикально, при цьому зв'язок з петлею буде максимальна. Контролюючи за допомогою осцилографа напругу на виводі 6 мікросхеми DA1 приймача, підбором величини С1 домагаються його максимізації, що буде відповідати налаштування вхідного контуру в резонанс з частотою передавача.

Далі налаштовують компаратор. Передавач тимчасово вимикають. Осцилограф підключається до виходу приймача при виведеному потенціометрі R10 (верхнє за схемою положення движка). Вихідна напруга може мати значення логічної одиниці (приблизно 5 В) або представляти собою хаотичні позитивні викиди, що свідчать про спрацьовування компаратора від власних шумів приймача або зовнішніх перешкод. Переміщуючи движок вниз, необхідно домогтися ситуації, коли помилкові спрацьовування припиняться, і на виході впевнено встановиться низький потенціал, відповідний логічному нулю. Включивши передавач разом з шифратором, слід переконатися в наявності позитивних імпульсів на виході приймача.

   

Дніщенко В. А.

500 схем для радіоаматорів. Дистанційне керування моделями.
СПб.: Наука і техніка, 2007. – 464 е.: мул.