розраховані на певну вихідну напругу, як фіксоване, так і регульоване в широких межах.

Основні електричні параметри стабілізаторів напруги, виконаних на мікросхемах серії К142, вказані в табл. 2.13, і для прикладу на рис. 2.7 дана

Таблиця 2.13. Основні електричні параметри інтегральних стабілізаторів напруги серії К142

Тип мікросхеми

Коефіцієнт нестабільності але напрузі,%

Коефіцієнт нестабільності по току,%

Вхідна напруга, в

Вихідний – напруга, в

Максимально допустимий вихідний струм, А

Максимально допустима розсіює потужність, Вт

ми-ні-маль-ное

мак-сі-маль-ное

ми-ні-маль-ное

мак-сі-маль-ное

К142ЕН1А

0,5

ю

20

3

12

0,15

0,8

К142ЕН1Б

0,2

10

20

3

12

0,15

0,8

K142EH1B

0,5

2,0

10

20

3

12

0,15

0,8

К142ЕН1Г

0,5

1,0

10

20

3

12

0,15

0,8

К142ЕН2А

0,5

20

40

12

30

0,15

0,8

К142ЕН2Б

0,2

20

40

12

30

0,15

0,8

K142EH2B

0,5

2,0

20

40

12

30

0,15

0,8

К142ЕН2Г

0,5

1,0

20

40

12

30

0,15

0,8

К142ЕНЗ

0,1

0,25

9,5

60

3

30

1,0

6,0

К142ЕН4

0,1

0,25

9,5

60

3

30

1,0

6,0

К142ЕН5

0,05

1,0

8,5

15

5,9

6,1

8,0

10,0

К142ЕН6

0,06

0,02

±5

±40

±3

±25

К142ЕН6А

0,0015

0,08

5

40

14,7

15,3

0,2

5,0

К142ЕН6Б

0,005

0,08

5

40

14,7

15,3

0,2

5,0

K142EH6B

0,0025

0,3

5

40

14,7

15,3

0,2

5,0

К142ЕН6Г

0,0075

0,3

5

40

14,7

15,3

0,2

5,0

К142ЕН10

0,05

1,0

9

40

3

30

1,0

5,0

К142ЕН11

0,02

0,33

5

45

1,2

37

1,5

8,0

принципова електрична схема інтегрального стабілізатора напруги типу К142ЕН1, К142ЕН2.

На рис. 2.8 приведена принципова електрична схема СІП з регульованим вихідним напругою.

Необхідно зазначити, що істотним недоліком деяких інтегральних стабілізаторів напруги, наприклад К142ЕН1 або К142ЕН2, є недостатнє придушення пульсацій випрямленої напруги на вході і, як наслідок, поява пульсацій на виході мікросхеми. Для усунення цього недоліку застосовуються різні способи згладжування пульсацій напруги, засновані

на поліпшення фільтрації вхідної напруги мікросхеми: на збільшенні ємності конденсатора фільтра або на використанні окремого джерела напруги з меншим рівнем пульсації, що підключається до висновку 4 мікросхеми. Але всі ці заходи пов'язані або з різким збільшенням масогабаритних характеристик, або зі значним ускладненням конструкції БП.

Кілька знизити пульсації вихідної напруги можна за рахунок включення в схему додаткового конденсатора ємністю до 3,3 мкФ на напругу 15 В, який підключається до висновків 6і 8мікросхеми.

В даному УЕП застосовані наступні комплектуючі ЕРЕ: мережний понижуючий трансформатор живлення 77 Уніфікованого конструкції типу ТН, випрямляч, зібраний на діодах VD2—VD5 і працює на ємнісний фільтр, і інтегральна мікросхема DA1.

На вході УЕП встановлений ємнісний фільтр, зібраний на конденсаторах С / і С2, що захищає від перешкод, які проникають в мережу змінного струму. Підключається УЕП до мережі живлення за допомогою електричного з'єднувача XI. Запобіжник F1 захищає пристрій від коротких замикань у вхідних ланцюгах. Індикатор включення УЕП в мережу змінного струму зібраний на све-тодіоде VD6.

Рис. 2.8. Схема стабілізованого джерела електроживлення з регульованим вихідним напругою постійного струму.

Як мережевого понижуючого трансформатора живлення 77 застосований уніфікований покупної трансформатор типу ТН броньовий конструкції. Трансформатор забезпечує розрахунковий рівень вихідної стабілізованої напруги, гальванічну розв'язку вторинних ланцюгів УЕП від високої напруги змінного струму та додаткову електробезпека при експлуатації. Трансформатор виготовляється на броньовий магнітопроводі типу ШЛМ, що забезпечує зменшений витрата міді. У конструкції УЕП можна застосувати саморобний трансформатор, моточні дані якого Приведені в табл. 2.14.

Випрямляч зібраний на чотирьох випрямних діодах VD2—VD5 за однофазною двухполуперіодної мостовою схемою, що забезпечує достатньо високий рівень згладжування пульсацій випрямленої напруги, високий кпд, знижений зворотна напруга на комплекті випрямних діодів і повне використання габаритної потужності мережевого трансформатора. На виході випрямляча встановлений ємнісний фільтр на конденсаторі СЗ, який згладжує пульсації напруги, що надходить на вхід інтегрального стабілізатора DA1. Мікросхема забезпечує струм втрат не більше 7 мА, дрейф вихідної напруги за 500 год роботи не більше 1%.

Таблиця 2.14. Моточні дані

мережевого понижуючого трансформатора

у пристрої електроживлення на мікросхемі серії К142

 

 

 

 

 

 

Опору

Позначення трансформатора на схемі і тип кон

Магнітопро-вод, марка сталі і товщина, мм

Обмотка

Висновки

Марка і діаметр проводу, мм

Число витків

ня постійному струму, Ом (граничне відхилення ± 15%)

струкції

 

 

 

 

7 /, броньовий, з однією котушкою

ШЛМ20Х32; 3314; 0,3; кручений стрічковий

I

1—2 4—5 2—3

ПЕВ-2; 0,14 ПЕВ-2; 0,14 ПЕВ-2; 0,14

1064 1064 165

115 115 18

 

 

 

5-6

ПЕВ-2; 0,14

165

18

 

 

II

7—8

ПЕВ-2; 0,38

48

1,1

 

 

III

9—11

ПЕВ-2; 0,64

61

0,7

При виготовленні даного СІП застосовуються такі ЕРЕ: мережевий трансформатор 7 / типу ТН5-127/220-50; випрямні діоди VD2—VD5 типу КД102Б, VD1 – Д9В; світлодіод VD6 типу КЛ104; конденсатори С / типу МБМ-П-500В-0, 1 мкФ, С2 – МБМ-П-500В-0, 1 мкФ, СЗ – К50-12-25В-2, 2 мкФ, С4 – К50-12-6, ЗВ-10 мкФ; резистори R1 типу ВСА-2-1 кОм, R2 – СПЗ-4М-0, 25Вт-А-120 Ом, R3 – ВСА-0 ,25-1, 5 кОм; перемикач SI типу П1Т-1-1; запобіжник F1 типу ПМ-1-0, 15 А; електричні з'єднувачі XI типу «вилка» з електричним кабелем з подвійною ізоляцією і довжиною 1,5 м, Х2, ХЗ типу KM3-1.

При монтажі і ремонті УЕП можна застосувати інші комплектуючі ЕРЕ. Наприклад, резистори типу ВСА можна замінити на резистори типів МЛТ, ОМЛ, Улі, резистор СПЗ-4М – на СПЗ-45, СП4-2мА, СПЗ-16, конденсатори типу МБМ – на К53-1А, К52-1, К50-27, випрямні діоди типу КДЮ2Б – на Д226, КД105Б, Д237Б, світлодіод типу КЛ104 – на АЛ102А, АЛ102Б, мікросхему К142ЕН1 – на КР142ЕН1.

Правильно зібране УЕП в подальшій настройці і регулюванню не потребує.

Технічна характеристика

пристрої електроживлення на мікросхемі серії К142

Номінальна напруга живильної мережі змінного струму, В 220 або 127

Номінальна частота живильної мережі

змінного струму, Гц …………………………………. 50

Межі зміни напруги мережі живлення

змінного струму, В ……………………………. 180-240 або

110—140

Межі зміни частоти живильної мережі

змінного струму,%, не більше ………………. 1

Коефіцієнт нелінійних спотворень живильної

мережі змінного струму,%, не більше …………. 12

Вихідна напруга на випрямлячі, В. …. 7,5

Вихідна стабілізована напруга, В …. 5

Максимальний струм навантаження, А. ………………… 1

Температурний коефіцієнт напруги,% / ° С. 0,01 Коефіцієнт стабілізації вихідної напруги,

Проте ………………………………………… …. 300

Амплітуда пульсацій вихідної напруги

при максимальному струмі навантаження, мВ ……….. 6

Максимальна потужність УЕП, Вт ……………… 20

Перешкодозахищеність УЕП при напруженості

зовнішнього електромагнітного поля, дБ …….. 100

Ккд,%, не менше …………………………………… 80

Напруга на вихідних обмотках трансформатора, В:

висновки 7 w 85

висновки 9 і 11 ………………………………………… …. 6,3

висновки 10 і 11 ……………………………………………. 5

Умови експлуатації:

температура навколишнього середовища, ° С. ………….. 5 … 40

робоча температура інтегрального стабілізатора

при повному навантаженні, ° С ………………………. -20 …-{- 50

відносна вологість повітря

при температурі 20 ° С,%, не більше ………… 93 = Ь2

атмосферний тиск повітря, кПа (Мм рт. ст.). . 26,7-120

(200—900)

Література:

Сидоров І. Н. С34 Саморобні електронні пристрої для будинку: Довідник домашнього майстра .- СПб.: Лениздат, 1996 .- 352 е.. мул.