має на виході напруга високого рівня, якщо хоча б на один з входів подана напруга високого рівня. Дія такого елемента пояснює рис. 2.7. Вихідний сигнал

Рис. 2.7. : а – тимчасова діаграма роботи; б, в – Умовне графічне позначення у вітчизняній і зарубіжній літературі; г – реалізація на основі трьох

ЛЕ И-НЕ

з напругою високого рівня діє в інтервалах t\ … t2, tz … t4, tb . • • t8, тобто всякий раз, коли принаймні на один з входів ЛЕ (а в інтервалі U .. t7 і на два) подано напругу високого рівня.

На рис. 2.7, г показано, як на основі ЛЕ И-НЕ можна реалізувати ЛЕ АБО До Елементи DDI і DD2 включені як інвертори, a DD3 виконує операцію І-НЕ з інвертованими сигналами А і В. Неважко бачити, що коли на вхідних шинах – А або В (Або обох одночасно) діє напруга високого рівня, на вхід (входи) DD3 подається напруга низького рівня. Згідно з принципом дії ЛЕ И-НЕ напруга низького рівня хоча б на одному з входів DD3 створює на його виході напруга високого рівня. Тільки коли обидва вхідних сигналу А і В низького рівня, їх інверсні значення будуть високого рівня, а сигнал на виході DD3 – Низького (Х = 0), що і повинен забезпечувати ЛЕ АБО.

реалізує логічну операцію, при якій залежність між вхідними і вихідним сигналами визначається наступною таблицею істинності:

А

в

X

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Елемент АБО може бути реалізований на основі трьох ЛЕ И-НЕ.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.