(схема збігу) має на виході напруга високого рівня, коли на всі його входи подано напруга високого рівня. Достатньо тільки на один з входів подати напругу низького рівня, як на виході також виникне напруга низького рівня. Дія ЛЕ І з двома входами А і В пояснюється на рис. 2.4. Тут, як і на

деяких подальших малюнках цього розділу, не показаний часовий зсув між вхідними і вихідним сигналами.

Можливі такі випадки: на обох входах напруга низького рівня (на рис. 2.4, а А-О, В – О в інтервалі t\ … t2і після 15); Вихідний сигнал також дорівнює логічному нулю (Х = 0);

на одному з входів сигнал високого, а на іншому-низького рівня (А = 0, 5 = 1 в інтервалі ti … / 5 або Л = 1, £ = 0 в інтервалі … tz)\ на виході залишається напруга низького рівня (Х = 0);

обидва вхідних сигналу високого рівня (А – 1 і В – 1 в інтервалі tz .. • М; такому поєднанню відповідає вихідна напруга високого рівня. Сказане можна представити коротше – у вигляді таблиці, в яку для наочності додано рядок, що характеризує інвертований сигнал X (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.Логічні рівні сигналів у схемі на рис. 2.4г

Операцію І дуже просто реалізувати за допомогою ЛЕ И-НЕ (DDI на рис. 2.4, г), якщо до його виходу підключити інвертор DD2. Це ж видно безпосередньо з зіставлення двох останніх рядків табл. 2.1 До

(схема збігу) реалізує логічну операцію, при якій залежність між вхідними і вихідним сигналами визначається наступною таблицею істинності:

А

в

X

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

• Операцію І легко здійснювати за допомогою ЛЕ И-НЕ і підключеного до його виходу інвертора.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.