На рис. 5.1 наведені схема і епюри напруги на виході найпростішого мультивібратора, що містить лише два ЛЕ И-НЕ. Схема діє завдяки безперервному перезаряду конденсатора З через резистор R. Якщо, наприклад, на виході DDI напруга високого рівня, то за рахунок зв'язку виходу DDI зі входом DD2 і включення DD2 інвертором на виході DD2 буде напруга низького рівня. Розпочнеться заряд конденсатора З (Передбачається, що до цього моменту він не був заряджений). Напруга на ньому прагне до високого рівня. Але коли воно досягне значення i /nop = l, 3 … 1,5 В (порогове напруга ЛЕ), стан DDI зміниться і напруга на його виході стане низького рівня. Зміниться і стан DD2, На виході якого виникне напруга високого рівня. У цей момент напруга на конденсаторі не зміниться. Відразу після перемикання на вході DDI продовжує діяти напругу, що перевищує порогове для ЛЕ, і на виході DDI зберігається напруга низького рівня. Але конденсатор починає заряджатися, і після досягнення порогового напруги елемент DDI знову змінює свій стан. Слід новий заряд конденсатора і т. д.

Рис. 5.1. Мультівібратор з двома ЛЕ І – НЕ

Період генеруючих імпульсів визначається залежністю

при обмеженому умови для опору per зістора 240 Ом < R <470 Ом (див. гл. 1).

Форма генеруючих імпульсів істотно відрізняється від прямокутної (див. епюри напруги), і для її поліпшення часто застосовують додаткове формування за допомогою ЛЕ (на схемі показані штрихами).

Мультивібратор може бути зібраний на двох ЛЕ И-НЕ.

Період генеруючих імпульсів Т« 2,3 RC.

Вибір опору резистора обмежується умовою 240 Ом < R <470 Ом (см гл. 1).

Форма генеруючих імпульсів відрізняється від прямокутної.

Мультивібратор має два виходи, напруги на яких взаємно інверсний.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.