Цей прилад (рис. 8.6) стежить за температурою. Як термодатчика2 використаний один з р – / г-переходів транзистора р – п – р-типу (наприклад, SFT308- VT1, VT2). Цей перехід разом з резисторами R1, R2 і R3, R4 утворює дільник напруги. Тригери Шмітта [(VT3, VT5 і VT4, VT6) та емітерний повторювачі (VT7 і VT8) забезпечують напруга високого рівня на вході логічного елемента DDI, на виході якого буде напруга низького рівня, тому генератор прямокутних імпульсів (елементи DD2 і DD3) діє. Коли температура одного з двох датчиків (або обох одночасно) перевищить задану, на виході елемента DDI з'явиться напруга високого рівня, яке є що дозволяє для генератора. Генератор включається, і під дією імпульсів, що надходять через інвертор DD4 на базу транзистора VT9, індикатор HL1 починає світитися. Число точок контролю темпера-

тури визначається числом входів DDI і при використанні багатовхіді ЛЕ може бути більше двох [19].

Виробнику приладу надається можливість самостійного вибору частоти генератора; числа контрольних точок;

конструктивного оформлення і способів кріплення датчиків у місцях контролю температури; способу індикації – світлового, звукового та ін

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.