Схема цього чекає мультивибратора показана на рис. 5.6 і за принципом формування вихідного імпульсу повторює схему на рис. 5.4. Єдина відмінність стосується вхідний ланцюга (зліва від точки Л), призначення якого – вкорочення пускового імпульсу. Таким чином забезпечується незалежність вихідного імпульсу від вхідного. Коли на вході напруга високого рівня, в точці Л рівень напруги також буде високим. Коли на вході напруга низького рівня, то завдяки конденсаторуС1, включеному паралельно резистору R1, під час

Рис. 5.6. Режим мультівібратор з двома ЛЕ І – НЕ і укороченням пускового імпульсу

переходу від високого рівня до низького виникає вузький гострий імпульс. Так з вхідного імпульсу виходить більш короткий сигнал (тіі, Див тимчасову діаграму). Саме цей укорочений імпульс призводить пристрій у тимчасово стійкий стан.

Рекомендовані параметри вхідних цепочкіз Я / = = 1 кОм, С1 <10 нФ.

Режим мультівібратор з двома ЛЕ И-НЕ можна запускати після укорочення вхідного імпульсу безпосередньо в схемі – за допомогою ланцюжка з двох резисторів і одного конденсатора.

Параметри укороченого імпульсу в цьому випадку визначаються параметрами вхідного ланцюжка (рис. 5.6): R1 = R2 = 1 кОм, С1 <10 нФ.

Все сказане щодо схеми на рис. 5.4 справедливо і для чекає мультивібратора з укороченням пускового імпульсу.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.