Принципова схема приведена на рис. 8.2. Логічні елементи DD1.1 і DD1.2 утворюють генератор прямокутних імпульсів частотою 2 Гц. До його виходів безпосередньо підключені світлодіоди HL1 і HL2. Резистор R1 служить для них загальним обмежувачем струму. Якщо в точці А напруга +5 В, генератор працює і світлодіоди періодично спалахують і гаснуть. Якщо потенціал точки А однаковий з потенціалом загальної шини, генератор не діє і діоди не світяться. Так керований мультивібратор на ЛЕ И-НЕ звертається в пристрій, що сигналізує про стані контакту SA (Замкнутий – разомкнут).

Рис. 8.2. Сигналізатор стану «включе * але – виключено»

Вибір конкретної схеми, частоти генерації, конструктивного виконання перемикача SA, Способу харчування дає можливість для творчості.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.