Тригери є імпульсні пристрої, які характеризуються наявністю двох стійких станів. Найпростіший тригер має два входи і два виходи (рис. 3.1). Виходи позначають Q і Q. Вихід Q називають прямим, a Q-інверсним. Рівні напруги на обох виходах взаємно інверсний: якщо сигнал Q = 1, то Q = 0, або якщо Q = О, то Q = 1. Необхідно ще відзначити, що стан

Рис. 3.1. Яз-тригер: а – тимчасова діаграма роботи; б – умовне графічне позначення; в – Схема з двома ЛЕ І – НЕ

тригера, при якому Q = 1, a Q = 0, називають одиничним. При нульовому стані тригера Q = 0h q= 1. З надходженням сигналів на входи тригера в залежності від його стану або відбувається перемикання, або початковий стан зберігається.

Залежно від функціонального зв'язку між логічними сигналами на входах і виходах тригери в інтегральному виконанні мають наступні найменування: RS, RS, D, Т, JK і деякі інші. Тими ж буквами позначають і входи тригерів.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.