(Рис. 2.10) відрізняється від СІП з вихідним напругою 5 В (рис. 2.6) способом включення інтегрального стабілізатора типу К142ЕН5В і відсутністю регульованого вихідної напруги 12 В. Всі існуючі трьох- вивідні інтегральні стабілізатори напруги забезпечують вихідний струм, що не перевищує 1,5 А, що в більшості випадків обмежує сферу їх застосування. Стабілізатори серії К142ЕН5А, К142ЕН5В і К142ЕН5Б, К142ЕН5Г розраховані на вихідні напруги 5 і 6 В відповідно. Ці мікросхеми менш дефіцитні, ніж такі, як К142ЕН10, вони дешевші і більш доступні.

На практиці часто буває необхідно отримати велику вихідну потужність, зберігши якісні характеристики вихідної напруги, які забезпечують ІМС. Можна запропонувати різні шляхи вирішення цієї проблеми. Перший з них полягає в паралельному з'єднанні декількох однакових інтегральних стабілізаторів, другий, і більш кращий, – у використанні зовнішніх потужних транзисторів, що працюють в загальній схемі з інтегральними стабілізаторами і забезпечують істотне збільшення вихідного струму УЕП. Треба сказати, що при паралельному включенні ІМС для забезпечення рівномірного розподілу струмів між ними потрібно застосування складних вирівнюючих пристроїв. Існує і третій шлях – це застосування стабілітрона, який вводиться в схему як додатковий стабілізатор. Якщо в ланцюг виведення 8мікросхеми при стандартному її включенні ввести стабілітрон VD2, то вихідна напруга збільшиться на напругу стабілізації стабілітрона. При цьому нестабільність вихідної напруги знижується на величину нестабільності напруги стабілізації стабілітрона. І вибір стабілітрона набуває важливого значення.

УЕП включає до свого складу вхідний пристрій, мережевий понижуючий трансформатор харчування 77, випрямляч, що працює на ємнісний фільтр, інтегральний стабілізатор DAI і вихідну ланцюг для підключення навантаження.

Як мережевого понижуючого трансформатора використаний трансформатор типу ТН уніфікованої конструкції, первинна обмотка якого підключається до мережі змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц за допомогою електричного з'єднувача XI і електричного кабелю з подвійною ізоляцією. На виході трансформатора живлення діють напруги змінного струму 5 і 6,3 В і струм до 6А на кожній обмотці при навантаженні.

На вході УЕП встановлені запобіжник F1, захищає вхідні кола від коротких замикань, перемикач S1 і індикаторна лампочка HI тліючого розряду. Другий індикатор підключений до вторинної обмотці трансформатора. Обидві індикаторні лампочки сигналізують про готовність пристрою до експлуатації.

На виході трансформатора змонтований випрямляч, виконаний на одній діодним збірці VD/yпрацює на ємнісний фільтр. Діодний збірка представляє собою бруківку однофазну двухполуперіодної схему.

У пристрої застосовуються такі комплектуючі ЕРЕ: інтегральний стабілізатор напруги DA1 типу К142ЕН5А; діодний збірка VD1 типу КЦ412А, яку можна замінити чотирма діодами типу КД226А; стабілітрон VD2 типу Д815В; конденсатори С / типу К50-6-10B-4000 мкФ, С2 – K50-6-10B-500 мкФ; резистори R1 типу МЛТ-2-220 кОм; індикаторні лампи HI типу ТН-0, 2; Н2 типу МН-6 ,3-0, 22 А; запобіжник Ft типу ПМ-1-0, 25 А; перемикач S1 типу П1Т-1-1; мережевий трансформатор живлення 77 типу ТН11-127/220-50; електричні з'єднувачі XI типу «вилка», Х2, ХЗ типу КМЗ-1.

Інтегральні стабілізатори серії К142ЕН6 призначені для використання в стабілізованих блоках живлення різної РЕА і приладів. Мікросхеми цієї серії є інтегральні двухполяр-ні стабілізатори напруги з фіксованою вихідною напругою, виконані за планарной дифузійної технології з ізоляцією діелектриком.

УЕП на мікросхемі серії К146ЕН6 з регульованим вихідним напругою (Рис. 2.11) застосовується для живлення радіоелектронних виробів і приладів, зібраних на напівпровідниках і мікросхемах. Пристрій можна використовувати для оснащення робочого місця радіоаматора, для контролю якості ППП і мікросхем, для зарядки акумуляторів і акумуляторних батарей малої та середньої місткості. Область застосування даного УЕП визначається його електричними параметрами і тими можливостями, які дає обрана мікросхема. Основні електричні параметри інтегральних стабілізаторів напруги типу К146ЕН6 наведені в табл. 2.13. Кожна мікросхема цієї серії включає до свого складу два стабілізатора, РЕ яких включені в плюсовий і мінусовий каскад схеми по відношенню до загального висновку.

Для тривалої і надійної експлуатації дані стабілізатори необхідно встановлювати на радіатори охолодження безпосередньо або через перехідні елементи. Для кріплення мікросхеми до радіатора і для відводу тепла в конструкції інтегрального стабілізатора передбачений теплообмінний фланець з двома кріпильними отворами під гвинти М2, 5.

Необхідно зазначити, що стабілізатори даної серії розраховані на експлуатацію в жорстких умовах різних кліматичних зон країни – від УХЛ, ТВ до В. Ці схеми зберігають працездатність при температурі навколишнього середовища від -60 до +125 ° С, зниженому атмосферному тиску повітря (до 5 мм рт. ст.) і значних механічних навантаженнях.

УЕП складається з вхідних ланцюгів »мережевого понижуючого трансформатора живлення 77, двох випрямлячів з ємнісними фільтрами, зібраними на електролітичних конденсаторах, інтегрального стабілізатора DA1 і вихідних ланцюгів.

Підключення УЕП до мережі змінного струму напругою 220 або 127 В частотою 50 Гц здійснюється за допомогою електричного з'єднувача XI, Змонтованого з електричним кабелем довжиною не менше 1,5 м. Увімкнення та вимкнення УЕП проводиться малогабаритним перемикачем S1. На вході встановлено запобіжник F1, Паралельно якому включена індикаторна лампочка, загоряти в момент виходу з ладу цього запобіжника при перевантаженні або короткому замиканні у вхідних ланцюгах УЕП. Паперові конденсатори С / і С2, включені на вході первинних обмоток мережевого трасформатора, утворюють ємнісний фільтр, що захищає від перешкод, які проникають в мережу живлення змінного струму.

Рис. 2.10. Схема пристрою електроживлення на ІС з додатковим стабілізатором.

 

Рис. 2.11. Схема пристрою електроживлення на ІС з регульованим вихідним напругою.

Мережевий понижуючий трансформатор живлення 77 виготовляється на броньовий магнітопроводі з однією котушкою. У цьому пристрої використаний трансформатор уніфікованої конструкції типу ТИП, що має шість вторинних обмоток, на яких діють змінні напруги різних значень, які дозволяють проводити перемикання і подавати на ІМС необхідну напругу. Первинна обмотка трансформатора розрахована на підключення напруги 220 або 127 В. Покупної трансформатор відрізняється високими електричними параметрами і високими технічними характеристиками, які не змінюються при експлуатації в самих жорстких умовах кліматичних і механічних навантажень і впливів інших факторів – біологічних, радіаційних, сильних електромагнітних полів.

Мережевий понижуючий трансформатор виконує функції гальванічної розв'язки вторинних ланцюгів джерела живлення і навантаження від високої напруги живильної мережі змінного струму, забезпечує необхідною напругою постійного струму ІМС і гарантує високу електробезпеку при роботі зі зниженою напругою, що діє на вторинних обмотках.

Випрямлячі зібрані на діодах VD1 і VD2 по од-нополуперіодним схемам, які відрізняються від інших схем випрямлення простотою схемно-технічного рішення і малою вартістю виготовлення. На виході випрямлячів зібрані фільтри на конденсаторах СЗ і С4 великої місткості, що згладжують пульсації випрямленої напруги постійного струму.

Інтегральний стабілізатор DA1 дозволяє регулювати вихідну напругу в межах від 9 до 30 В або в кожному плечі стабілізатора в межах 2 (4,5 … 5) У до 2 (12 … 15) В. У складі стабілізатора зібрано пристрій захисту від перевантажень і коротких замикань, які можуть виникнути в ланцюзі навантаження.

При складанні УЕП використані наступні комплектуючі ЕРЕ: інтегральний стабілізатор DA1 типу К142ЕН & А; трансформатор живлення мережі 77 типу ТПП260-127/220-50 або ТПП261-127/220-50; конденсатори С / типу МБМ-П-500В-0, 05 мкФ, С2 – МБМ-П-500В-0, 05 мкФ, СЗ – K50-6-50B-4000 мкФ, С4 – K50-6-25B-4000 мкФ, С5 – KM-6-50B-0,05 мкФ, С6 – КМ-6-50В-0, 05 мкФ, С7 – K50-6-50B-10 мкФ, С8 – К50-6-50B-10 мкФ; резистори R1 типу МЛТ-2-220 кОм, R2 – СПЗ-10М-1Вт-А-6, 8 кОм; індикаторні лампочки HI тина ТН-0, 2, Н2 – МН-6, ЗВ-0,16 А; запобіжник F1 типу ПМ-1-0, 25 А; перемикач SI типу П2Т-1-1; електричні з'єднувачі XI типу «вилка» з електричним кабелем, Х2Х4 типу КМЗ-1 або контакти приладові малогабаритні.

Правильно зібране УЕП регулювання і настройки не вимагає.

Технічна характеристика пристрою електроживлення, зібраного на мікросхемі К142ЕН6

Номінальна напруга мережі живлення

змінного струму, В …………………………………. 220 або 127

Номінальна частота живильної мережі

змінного струму, Гц ………………………………….. 50

Межі зміни напруги мережі живлення

змінного струму, %………………………………….. + 10

Межі зміни частоти живильної мережі

змінного струму,%, не більше ………………………… 1

Коефіцієнт нелінійних спотворень живильної

мережі змінного струму,%, не більше …………………. 10

Вихідна напруга змінного струму на висновках вторинних обмоток трансформатора, В:

11і 12………………………………………….. ………….. 10

13 і 14………………………………………….. …………. 10

15 п 16 ……………………………………….. ……………. 10

17 і 18………………………………………….. …………. 10

19 і 20………………………………………….. ………… 2,5

21 і 22………………………………………….. ………… 2,5

Максимальний вихідний струм, мА …………………… 200

Коефіцієнт стабілізації, не менше ……………… 300

Максимально допустимий вхідна напруга,

кожного з плечей ІМС, В. ………………………………. 40

Потужність, що розсіюється ІМС, Вт, не більше: при температурі корпусу від – 60 до + 80 ° С. . 5

при температурі 125 ° С ………………………………. 2,5

Струм втрат на ІМС, мА, не більше ………………….. 7,5

Нестабільність вихідної напруги на контактах з'єднувачів Х2 і Х4У ХЗ і Х4,

% / В, не більше …………………………………….. …… 0,0015

Коефіцієнт згладжування пульсацій на частоті

1 кГц, дБ, не менш …………………………………… 45

Умови експлуатації УЕП:

температура навколишнього середовища, ° С. ……………….. – 5 …-|- 40

відносна вологість повітря

при температурі 20 ° С,%, не більше …………….. 93 ± 2

атмосферний тиск повітря, кПа (мм рт. ст.):

знижений …………………………………………. … 5 (38)

підвищений …………………………………………. …. 133,3 (1000)

Література:

Сидоров І. Н. С34 Саморобні електронні пристрої для будинку: Довідник домашнього майстра .- СПб.: Лениздат, 1996 .- 352 е.. мул.