Для електроживлення малогабаритної РЕА, приладів і пристроїв промислового й побутового призначення широко використовуються акумуляторні батареї типу 7Д-0,115-VI. L як найбільш поширені джерела електроживлення з тривалістю експлуатації з підзарядкою до 500 циклів. Ці акумуляторні батареї заряджаються номінальним струмом 10-12 мА і негайно знімаються з роботи, якщо напруга на них під навантаженням падає до 7 В. Надмірне збільшення струму розряду веде до зменшення ємності акумулятора. Заряджати акумуляторну батарею необхідно періодично, не перевищуючи зарядний струм і час зарядки. Якщо заряджати акумулятор струмом, що перевищує це значення, то виділяються гази не будуть встигати вчасно поглинатися електродами, в результаті чого один

Рис. 4.22. Схема модернізованого пристрої включення ламп денного світла потужністю від 20 до 60 Вт.

або кілька елементів акумулятора спучуються під тиском газів, і порушується герметичність цих елементів.

Іноді вдається відновити працездатність такого акумулятора наступним технологічним прийомом. Ретельно протерши пошкоджені елементи змоченою в спирті м'якою ганчіркою, а потім обернувши їх цієї ж ганчіркою, стиснути в лещатах до відновлення нормальної форми. Ізолюючу прокладку необхідно після цього покрити шаром клею, каніфолі або масляним лаком, в якому розчинено невелика кількість каніфолі. Далі елементи акумулятора треба поставити на підзарядку струмом 10 мА на 15 ч.

Найбільшим допустимим струмом розряду для акумулятора 7Д-0 ,115-VI .1 вважається 50 мА. При такому струмі розряду (якщо він відбувається при нормальній температурі) акумулятор віддає до 60-80% своєї номінальної ємності.

На рис. 4.23 приведена принципова електрична схема універсального зарядного пристрою, що використовується в першу чергу для відновлення і підзарядки акумуляторних батарей типу 7Д-0 ,115-VI .1. Однак пристрій дозволяє заряджати малогабаритні елементи акумуляторних батарей типів СЦ-21, СЦ-32, СЦ-57, Д-0, 06, Д-0, 1, Д-0, 25, Д-0, 55, 7Д-125Д, а також відновлювати гальванічні елементи типів 316, 343, 373, 332 і батарей типу 3336.

Як випливає з принципової схеми, пристрій включає до свого складу вхідний ланцюг, мережевий понижуючий трансформатор харчування 77, випрямний пристрій, стабілізатор струму і пристрій контролю за ходом зарядки з вихідним ланцюгом.

На вході пристрою встановлений плавкий запобіжник, що захищає вхідні кола від коротких замикань, які виникають через неправильної збірки, помилок в монтажі та несправних ЕРЕ. Вмикання і вимикання пристрої, які контролюються індикаторної лампочкою HI тліючого розряду, здійснюються перемикачем S1 типу «тумблер».

У пристрої застосований мережевий понижуючий трансформатор живлення 77 Уніфікованого конструкції, розрахований на підключення до мережі змінного струму напругою 220 або 127 В частотою 50 Гц. Трансформатор виготовляється на броньовий магнітопроводі ти-

Рис. 4.23. Схема універсального пристрою для відновлення акумуляторних батарей 7Д-0 ,115-VI .1

па LLIJIM, який гарантує зменшений витрата міді при намотуванні проводом марки ПЕВ-2. Трансформатор забезпечує повну гальванічну розв'язку вторинних ланцюгів пристрою від мережі живлення змінного струму високої напруги, розрахунковий рівень випрямленої напруги та додаткову електробезпека при експлуатації зарядного пристрою, якщо первинні ланцюги надійно ізольовані. Випрямляч зібраний на чотирьох випрямних діодах VD1—VD4 за однофазною двухполуперіодної мостовою схемою, що працює на ємнісний фільтр, зібраний на електролітичному конденсаторі С /. Для живлення випрямляча використано дві вторинні обмотки мережевого трансформатора 77, напруга на яких в сумі становить 12,6 В змінного струму. Випрямна схема забезпечує підвищену частоту пульсацій випрямленої напруги постійного струму, добре використання габаритної потужності мережного трансформатора і досить низьке зворотне напруга на комплекті випрямних діодів.

Стабілізатор струму зібраний на двох транзисторах VT1 і VT2, Напругу живлення на нього подається з випрямляча і дільника напруги. Характерною особливістю даного стабілізатора є те, що встановлений змінним резистором R6 струм зарядки не змінюється ні під час зарядки, ні при короткому замиканні електричних з'єднувачів Х2 і ХЗ.

На виході зарядного пристрою зібраний простий індикатор, який сигналізує про закінчення зарядки акумулятора і працює наступним чином. Після включення навантаження і встановлення заданих розрахункових значень напруги і струму світлодіод VD7 повинен ледь світитися внаслідок того, що напруга на заряджається акумуляторної батареї мало. Але так як в процесі зарядки напруга зростає, а струм залишається постійним, то в будь-го момент часу напруга на акумуляторі досягає номінального значення, при якому зарядний пристрій необхідно відключити від мережі живлення. У схему введений випрямний діод VD6, Що запобігає розрядку акумулятора через індикатор послг виключення. Після досягнення номінальної напруги на заряджається батареї або акумуляторі світлодіод VD7 яскраво спалахне, сповіщаючи про закінчення зарядки.

При виготовленні пристрої використані наступні комплектуючі ЕРЕ: транзистори VT1 типу КТ315Б, VT2 – КТ315Б; випрямні діоди VD1—VD4 типу КД205Д, VD6 – КД521А; світлодіоди VD5 типу АЛ102Б, VD7 — АЛ310Б; ІП РА1 типу M4204-l ,5-20, PV1 — М42007-1 ,5-20; лампочка розжарювання Н2 типу МН-6, ЗВ-0, 22 А; мережевий трансформатор 77 типу ТН14-127/220-50; акумуляторна батарея GBI типу 7Д-0 ,115-VI .1; плавкий запобіжник F1 типу ПМ-1-0, 25 А з власником запобіжника; конденсатор С / типу К50-6-25В-200 мкФ; резистори R1 типу ВСА-2-470 кОм, R2 – ВСА-0 ,25-6, 8 кОм, R3 — ВСА-0,25-5,6 кОм, R4 – ВСА-0 ,25-2, 7 кОм, R5 – ВСА-0 ,25-100 Ом, R6 — СП2-4М-0, 25Вт-А-470 Ом, R7 — ВСА-0 ,25-270 Ом; електричні з'єднувачі XI типу «вилка», Х2, ХЗ типу КМЗ-1 приладові; індикаторна лампа HI типу ТН-0, 3; перемикачі 5 / типу ГПТ-1-1, S2 – МТ1.

При монтажі і ремонті пристрою можна застосувати інші комплектуючі ЕРЕ. Резистори типу ВСА можна замінити на резистори типів МЛТ, МТ, ВС, С1-4, Улі, ОМЛТ; конденсатор К50-6 – на К50-3, К50-12, К50-16, К50-20; випрямні діоди типу КД205Д – на КД522А, Д9Д, КД212В, КД205К; мережевий трансформатор 77 типу ТН замінити на саморобний, який можна виготовити за даними, наведеними в табл. 4.15; можна застосувати світлодіоди типів АЛ310А, АЛ112А, АЛ112М; замість транзисторів КТ315Б – транзистори типів КТ315А, КТ315Е; змінний резистор СГ12-4М замінити на резистор типу СП5-50 потужністю 1 Вт.

Регулювання пристрою полягає в підборі номіналів опорів резисторів R7 і /? 5, а також у градуюванні шкали опору резистора R6. Для гра-

Таблиця 4.15. Моточні дані мережевого понижуючого трансформатора живлення, застосованого в універсальному пристрої для відновлення акумуляторних батарей

 

 

 

 

 

 

Опір

Позначення

 

 

 

 

 

ня по

ня транс

Магнітопро-

Про

 

Марка і діаметр проводу, мм

 

постійного

форматора

вод, марка

Виводи

Число

току, Ом

на схемі і

сталі і тол

мотка

ди

витків

(Предель

тип конст

щина, мм

 

 

 

ве Відхи

рукции

 

 

 

 

 

ня ± 15%)

77, бро

ШЛМ20Х2 £

I

1—2

ПЕВ-2; 0,25

925

40

Невою, з

або

 

4—5

ПЕВ-2; 0,25

925

40

однієї ка

УШ20Х25,

 

 

 

тушкою,

кручений льон

Ек

0

ПЕВ-2; 0,25

1 шар

залитої

точний

ран

 

 

 

 

у форму

або шихти

II

7-8

ПЕВ-2; 0,74

53

0,6

 

ванний

 

 

 

 

 

III

9—11

ПЕВ-2; 0,74

53

0,6

дуіровкі шкали необхідно встановити движок резистора в одне з крайніх положень і при підключених приладах виміряти напругу і струм. Підбором опору резистора R5 необхідно встановити струм, що протікає через міліамперметр, приблизно рівний 15 мА. Струм заряджання акумуляторної батареї типу 7Д-0,115-VI. L не перевищує 12 мА. Позначку на шкалі резистора роблять при струмі 15 мА. Потім при плавному переміщенні движка резистора на шкалі відзначають інші значення зарядного струму.

Точна настройка зарядного пристрою здійснюється по еталонним ВП. Опір резистора R7 підбирається в залежності від застосованого світлодіода.

Література:

Сидоров І. Н. С34 Саморобні електронні пристрої для будинку: Довідник домашнього майстра .- СПб.: Лениздат, 1996 .- 352 е.. мул.