Д

 

 

Такий стабілізатор можна виконати за схемою, зображеної на рис. 2.19. Як видно, мікросхема DA1 включена за типовою схемою в плюсове плече СН. Мінусове плече містить дільник напруги з резисторів однакового опору Rl, R2, інвертується підсилювач на ОП DA2 і регулюючий транзистор VT1. ОУ порівнює вихідну напругу плечей за абсолютною величиною, підсилює сигнал помилки і подає його в ланцюг бази транзистора VT1. Якщо напруга мінусового плеча з якої-небудь причини стає менше, ніж плюсового (за абсолютною величиною), напруга на вході інвертується ОУ DA1 стає більше 0, і його вихідна напруга знижується, відкриваючи регулюючий транзистор VT1 в більшій мірі і, тим самим, компенсуючи зниження напруги мінусового плеча. Якщо ж це напруга, навпаки, зростає, процес протікає в протилежному напрямку і рівність вихідних напруг також відновлюється.