Як випливає із самої назви, логічний елемент АБО-НЕ (схема АБО з інверсією вихідного сигналу) відрізняється від елемента АБО наявністю інвертора на виході, і тому тут вихідні сигнали інверсний сигналам вихідного елемента: коли хоча б на один з входів подана напруга високого рівня, на виході буде напруга низького рівня. Це можна бачити на рис. 2.8, а, де показана залежність вихідних сигналів від вхідних для двухвходового ЛЕ АБО-НЕ. В інтервалах t\ t4, t5… і t7 … t8, коли один з двох вхідних сигналів або обидва одночасно мають напруга високого рівня, на виході існує напруга низького рівня. Неважко переконатися, що з додаванням інвертора до ЛЕ АБО (див. рис. 2.7, а) він звертається в ЛЕ АБО-НЕ (рис. 2.8,2) 4

Рис. 2.8. Логічний елемент АБО – НЕ: а – тимчасова діаграма роботи; б, в – Умовне графічне позначення у вітчизняній і зарубіжній літературі; г – Реалізація на основі чотирьох ЛЕ І – НЕ

реалізує логічну операцію, для якої залежність між вхідними і вихідним сигналами визначається наступною таблицею істинності:

А

в

X

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

Елемент АБО-НЕ може бути реалізований на основі чотирьох ЛЕ И-НЕ.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.