На виході ЛЕ И-НЕ (схеми збігу з інверсією вихідного сигналу) виникає напруга низького рівня, коли на всі його входи подано напруга високого рівня. Принцип дії докладно розглянуто в першій чолі (рис. 1.1 та 1.2). Це основний елемент сімейства ТТЛ.

Рис. 2.2. Трехвходовий ЛЕ І – НЕ в ролі двухвходового: а – д – Різні варіанти підключення невикористаного входу; е, ж – Умовне графічне позначення двухвходового ЛЕ у вітчизняній і зарубіжній літературі

'А – 0; В = 1 в інтервалі від t4до вихідний сигнал-також високого рівня (X – 1);

обидва вхідних сигналу – високого рівня (А = f = В – 1 в інтервалі від t3до t4), вихідний сигнал – низького рівня (Z = 0).

На рис. 2.2 показані можливі способи застосування ЛЕ И-НЕ з великим числом входів, наприклад з трьома: А, В і С. Задіяні Якщо при цьому тільки два входи (наприклад, А і В), то на невживаному третьому треба підтримувати напругу високого рівня: залишати вхід вільним, як показано на рис. 2.2, а, небажано. Хоча відкриті входи ЛЕ ТТЛ поводяться подібно входів, на які подано напруга високого рівня, користуватися цією обставиною не слід, так як зростає ймовірність впливу різних перешкод або, як часто говорять, знижується завадостійкість схеми.

Звичайно невживані входи підключають через резистор опором 1,0 … 3,3 кОм до шини живлення (рис. 2.2, в) або до стабілітрону, що забезпечує напруга високого рівня (рис. 2.2, Г). У першому випадку допускається поєднувати до 10, у другому – до 30 входів До

Логічний елемент І-НІ (схема збігу з інверсією вихідного сигналу) реалізує логічну операцію, при якій залежність між вхідними і вихідними сигналами характеризується наступною таблицею істинності:

а

в

x

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Основний ЛЕ ТТЛ здійснює функцію И-НЕ.

Коли застосовується багатовхіді ЛЕ И-НЕ і деякі входи не задіяні, на них слід подавати напругу високого рівня.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.