В даний час радіоаматори широко використовують інтегральні стабілізатори К142ЕН5А з фіксованою вихідною напругою. При конструюванні аматорської радіоапаратури на мікросхемах транзисторно-транзисторної логіки в деяких випадках значення вихідного струму цього стабілізатора виявляється недостатнім. Хорошим виходом з ситуації може бути паралельне включення двох мікросхем К142ЕН5А (рис. 8.1).

Операційний підсилювач DA1 зрівнює падіння напруги на струмовимірювальні резисторах Rl, R2. Вихідна напруга ОУ, подане на висновок 8 мікросхеми DA2, так впливає на режим її роботи, що струм, що протікає через неї, буде таким же, як через мікросхему DA3. Тому загальний максимально допустимий

струм пристрою збільшується в два рази. З метою запобігання підвищенню вихідної напруги при роботі без навантаження включений баластний резистор R6.

ОУ К140УД7 можна замінити на К140УД6. К153УД6, К157УД2. Необхідно зауважити, що резистори R1 і R2 марно розсіюють потужність близько 2 Вт. Тому описаним вище пристроєм доцільно користуватися лише тоді, коли не можна розділити навантаження на дві частини (наприклад, на дві групи мікросхем) з споживаним струмом не більше 3 А і живити кожну частину від окремої мікросхеми, включеної по типовою схемою.