На малюнку приведена схема перетворювача напруги 12В постійного струму в 220 В змінного. Пропонований варіант перетворювача можна використовувати для живлення магнітоли, телевізійного приймача та інших радіоелектронних пристроїв з потужністю до 100 Вт.

 

Перетворювач складається з задаючого генератора, виконаного за схемою симетричного мультивібратора на транзисторах VT1, VT2, і підсилювача потужності на транзисторах VT3 – VT8. Він працює наступним чином. При подачі живлення вимикачем SB1 мультивибратор починає генерувати симетричні імпульси (меандр). З колекторів транзисторів мультивібратора імпульси через ланцюжки R2C3 і R6C4 надходять на транзистори двотактного підсилювача потужності. Коли на колекторі транзистора VT1 високий рівень напруги, на колекторі транзистора VT2 – низький. Протягом напівперіоду транзистори VT4, VT6 і VT8 відкриті-через них і обмотку трансформатора Т1 протікає струм від джерела живлення 12 В. Транзистори верхнього плеча підсилювача потужності закриті. Протягом другого напівперіоду відкриті транзистори VT3, VT5 і VT7 – і струм протікає через відповідну обмотку. Таким чином, на первинній обмотці трансформатора Т1 формується змінну напругу прямокутної форми з амплітудою, приблизно рівною напрузі джерела.

Змінний магнітний потік в магнітопроводі трансформатора індукує у вторинній обмотці напруга, амплітуда якого залежить від співвідношення витків вторинної та первинної обмоток. Діоди VD1 і VD2 служать для усунення імпульсів негативної полярності, що виникають при роботі задає генератора в моменти перехідних процесів. Діоди VD3 і VD4 захищають транзистори вихідний щаблі підсилювача потужності від напруги зворотної полярності, що виникають за рахунок самоіндукції. Трансформатор Т1 виконаний на магнітопроводі ШЗ6хЗ6. Кожна з половин первинної обмотки має по 21 витка, намотаних проводом ПЕЛ 2,1, вторинна обмотка має 600 витків дроту ПЕЛ 0,59. Вторинна обмотка при виконанні трансформатора укладається першою, а поверх неї-первинна обмотка, яку для кращої симетрії слід виконувати одночасно в два дроти. При виконанні перетворювача транзистори VT5 і VT7, VT6 і VT8 слід попарно розташувати на тепловідведення. Тепловідводи повинні бути ізольовані один від одного і від шини загального ланцюга харчування. Для вимірювання струму споживання від джерела постійного струму (він не повинен перевищувати 10А) в розрив дроту, що йде від середньої точки первинної обмотки трансформатора Т1 до плавкою вставці FU1, бажано включити амперметр зі струмом повного відхилення 10А (на схемі не показаний). Це полегшить візуальний контроль при роботі з потужними споживачами.

Налаштування перетворювача складається в установці частоти задаючого генератора змінним резистором R9. Для налаштування слід підключити осцилограф або частотомір до колектора одного з транзисторів мультивібратора і включити живлення перетворювача. Регулюванням змінного резистора домогтися частоти генерованих коливань 50 Гц. Змонтоване і відрегульоване пристрій слід розмістити в корпусі, на передній панелі якого мають клеми для підключення зовнішнього джерела струму (акумулятора) і навантаження, власники плавких вставок, вимикач напруги генератора, що задає, світлодіоди індикаторів робочого стану – червоний (HL2), що сигналізує підключення зовнішнього джерела струму, і зелений (HL1) – включення задає генератора. При виготовленні перетворювача припустимі наступні заміни елементів: 2Т6551 – КТ601А, 277531 – KT801A. 2N3055-КТ819ГМ, 205607-Д226А. діод КД208А застосований російського виробництва. В якості індикаторів можна застосувати світлодіоди АЛ307В (зелений) і АЛ307Б (червоний).