Якщо максимально допустима величина струму регулюючого транзистора перевищена, транзистор Q1 може бути пошкоджений або виведений з ладу. Для запобігання цьому потрібно додати токоогранічі-вающий транзистор (див. рис. 28.27). Якщо струм через Q1 стає досить великим, то напруга на резисторі R2 зростає і досягає рівня, при якому може відкритися транзистор Q2. У цьому випадку його внутрішнє опір зменшується і обмежується напруга зсуву на базі транзистора Q1, вихідний струм якого встановлюється на певному рівні. Струмообмежуючі транзистор і резистор, показані на малюнку, захищають регулюючий транзистор і випрямні діоди при випадковому закорачіваніі вихідних роз'ємів. У той же час додавання транзистора Q2 збільшує і без того значну рассеиваемую на регулюючому транзисторі Q1 потужність, коли схема працює на низькоомних навантаження.