На рис. 7.4 показана схема простого регулятора напруги, що дозволяє регулювати вихідну напругу практично від нуля до повної напруги живлення, а також встановлювати (резистором R5) максимальний струм, що віддають в навантаження, в межах від 10 мА до 3 А. Вхідна напруга пристрою 12 … 15 В. Особливістю пристрою є включення транзистора V3, що утворює ланцюг обмеження струму. Таке включення забезпечує малу температурну залежність порога обмеження,

   

оскільки напруга база-емітер цього транзистора компенсується напругою база-емітер регулюючого транзистора V4. Межі регулювання максимального вихідного струму можуть бути скориговані відповідним вибором номіналів резисторів R2 (мінімальне значення струму) і R3 (максимальне значення).

У регуляторі можна застосувати транзистори КТ808А (V4), КТ3102, КТ3107.