Призначення шифратора – перетворювати задану сукупність вхідних сигналів в іншу сукупність – вихідних сигналів.

Схема, яка діє згідно з таблицею істинності, наведена на рис. 6.2. У ній використані п'ять ЛЕ И-НЕ. З них DDI, DD2 і DD3 включені як інвертори, a DD4 і DD5 – Як елементи І-НЕ.

Залежно від того, на які входи подано напругу високого або низького рівня, на виходах Х \ і Х2виходить сукупність сигналів, відповідна двійкового коду номера входу, на якому діє сигнал. Наприклад, коли на вхід А3 подана напруга високого рівня, то згідно з таблицею істинності, на виходах Х \ і Х2 теж повинно бути напруга високого рівня. Дійсно, коли As = 1, а А \ = А2= 0, на загальному вході елементів DD4 і DD5 діє напруга низького рівня, а на інших – високого, внаслідок чого на обох виходах Х \ і Х2буде напруга високого рівня. А як відомо (див. додаток 5), число 1 \2 (У двійковому коді) еквівалентно числу 3 в десятковому (зю), тобто номером входу, на який подано одиничний сигнал. Подібним чином неважко переконатися, що ця залежність дотримується і для інших рядків таблиці істинності.

На виході шифратора утворюється комбінація сигналів, відповідна в двійковому поданні номером задіяного входу.

з трьома входами і двома виходами може бути реалізований на п'яти ЛЕ И-НЕ.

Рис. 6.2. з п'ятьма ЛЕ И-НЕ

Таблиця істинності шифратора має наступний вигляд:

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.