Створення імпульсу коротше вхідного (вкорочення імпульсу) можна здійснити за схемою на рис. 4.4. Елемент DDI працює як інвертор. Резистор і конденсатор утворюють інтегруючу ланцюжок. Дія її полягає в «заваліваніі» фронтів імпульсів на виході DDI (Напруга Uc). Елемент DD2 (І-НЕ) працює за прямим призначенням. На один його вхід надходить вхідний сигнал UBx,а на іншій – напруга Uc- Тільки в інтервалі від t\ до t2напруга Uc перевищує UnoР

Рис. 4.5, Формувач укорочених імпульсів з одним ЛЕ І – НЕ при вступі вхідних сигналів з двох виходів тригера

 

Рис. 4.6. Формувач укорочених імпульсів з двома ЛЕ І – НЕ і інтегрує ЯС-ланцюжком на вході

і збігається з позитивним сигналом на іншому вході елемента І-НЕ, внаслідок чого на виході DD2 виникає імпульс низького рівня.

Значення R і З визначаються з умов забезпечення нормальної роботи ЛЕ И-НЕ (див. гл. 1). Тривалість укороченого імпульсу визначається твором RC.

Коли для отримання укороченого імпульсу вживають вихідні сигнали тригера, елемент DDI стає непотрібним. У такому випадку зазвичай використовують обидва виходу тригера Q і Q, сигнали на яких взаємно інверсний. Схема цього варіанту формувача показана на рис. 4.5. Тимчасові діаграми роботи відповідають наведеним на рис. 4.4, б.

У схемі на рис. 4.6, а використовується той же принцип, як і в попередній схемі, але RC-ланцюжок підключена до входів ЛЕ. Дія схеми пояснюється часовими діаграмами. Неважко помітити, що в залежності від рівня вхідного імпульсу UBX збіг сигналів високого рівня забезпечує укорочений імпульс на виході, в свою чергу збігається або з переднім (рис. 4.6,6), або з заднім (рис. 4.6, в) фронтом вхідного.

Скорочення імпульсу досягається за рахунок подачі на входи ЛЕ взаємно інверсних сигналів, один з яких проходить через інтегруючу RC- ланцюжок.

Тривалість отриманого імпульсу залежить від номінальних значень R і С. Допускається R <250 Ом і С = 1 … 3 нФ.

Внаслідок розкиду параметрів у різних примірників ЛЕ необхідно рахуватися з невисокою точністю тривалості вихідних імпульсів.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.