Схема, наведена на рис. 4.7, а, дозволяє виробляти укорочені імпульси по передньому фрон * ту вхідного сигналу. Тут використовується диференціювання вхідного сигналу RC-ланцюжком. У резуль-

Рис. 4.7. Формувач укорочених імпульсів з одним ЛЕ І – НЕ і диференціює ЯС-ланцюжком на вході

Таті диференціювання на вході ЛЕ (точка А) утворюються два гострих імпульсу позитивної та негативної полярності, відповідні фронту і спаду вхідного імпульсу. Зворотне опір діода VD набагато більше опору резистора R і на позитивний гострий імпульс практично не впливає. Для негативного гострого імпульсу визначальним є пряме опір діода, яке набагато менше опору R. Тому диференційований сигнал у точці А має вигляд, зображений на тимчасовій діаграмі. Так, тільки в інтервалі t\ … t2напруга на вході ЛЕ И-НЕ перевищує Unopі діє як напруга високого рівня, а на виході ЛЕ – напруга низького рівня. Тривалість вихідного імпульсу залежить від значень R і С, що утворюють диференціюються ланцюжок. Опір R визначається умовами нормальної роботи ЛЕ: падіння напруги на R за рахунок струму, що випливає з

вхідний ланцюга ЛЕ (див. гл. I), не повинно перевищувати 'допустима напруга нізкогсг рівня, тому слід вибирати R <500 Ом.

Скорочення імпульсу високого рівня досягається шляхом диференціювання. Опір резистора диференціюються ланцюжка вибирається в межах 100 Ом < R <500 Ом.

Тривалість укороченого імпульсу характеризується невисокою точністю і розкидом для різних примірників ЛЕ.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.