Цей стабілізатор напруги дуже простий, але має дуже високі параметри і тому придатний для харчування самої різної радіоапаратури (рис. 1.18). При дуже хорошою еконо

   

мічності – споживаний їм струм за відсутності навантаження не перевищує 25 мкА – він забезпечує струм навантаження до 0,5 А. Коефіцієнт стабілізації – близько 500, вихідний опір – 0,07 Ом.

Відмітна особливість стабілізатора – застосування в регулюючому елементі потужного польового транзистора і робота керуючого елемента в режимі мікрострумів. З метою підвищення економічності джерелом зразкового напруги служить об-ратносмещенний емітерний перехід транзистора VT3. Високий вхідний опір польового транзистора і великий опір резистора R1 обумовлюють великий коефіцієнт посилення керуючого елемента, а значить, і високий коефіцієнт стабілізації. Стабілізатор не боїться замикання вихідний ланцюга, так як в цьому випадку струм через транзистор VT2, а значить, і струм навантаження будуть обмежені початковим струмом стоку польового транзистора.

Іншим важливим перевагою є те, що при збільшенні температури корпусу регулюючого транзистора крутизна характеристики і початковий струм стоку зменшуються, завдяки чому в режимі перевантаження перегрівання регулюючого транзистора із звичайним для біполярного транзистора лавиноподібним некерованим збільшенням його струму не відбувається. Вибір польового транзистора VT2 визначає максимально можливий струм навантаження.

Запуск стабілізатора відбувається автоматично. У момент включення транзистор VT1 буде закритий, тому вхідна напруга буде надходити на затвор польового транзистора, що й забезпечує надійний запуск стабілізатора. Допустима напруга

сток-витік польового транзистора дорівнює 20 В, а для його нормальної роботи необхідно напруга 2 … 3 В, тому максимальна вихідна напруга цього стабілізатора може бути 15 … 17 В. Мінімальна напруга стабілізації визначається напругою відсічення польового транзистора і дорівнює приблизно 5 … 7 В. Для збільшення вихідного струму можна використовувати паралельне включення двох-трьох польових транзисторів. У цьому випадку транзистори слід підібрати з близькими параметрами щоб уникнути нерівномірного розподілу на них розсіюється або в ланцюг витоку кожного з них включити резистор опором 1 … 2 Ом. Для підвищення якості вихідної напруги і стійкості стабілізатора при роботі з навантаженням різного характеру передбачені конденсатори С1, С2.

У стабілізаторі замість транзистора КП903А можна застосувати КП903Б, КП903В. Регулюючий транзистор слід встановити на тепловідвід. Транзистор КТ3102Б можна замінити на КТ3102В … КТ3102Е, КТ342Б, КТ342В; замість КТ315А підійде будь-який з КТ315Б … КТ315Ж. При струмі навантаження не більше 50 мА в регулюючому елементі можна використовувати транзистор КП303Г.

При налагодженні підбирають транзистор VT3 з необхідним напругою стабілізації. Його можна замінити звичайним стабілітронів і підібрати резистор R2 з умови забезпечення номінального струму через стабілітрон. Економічність стабілізатора при цьому звичайно ж погіршиться.