Схема найпростішого перемикача для створення світлових ефектів на новорічній ялинці наведена на рис. 8.5. Це генератор прямокутних імпульсів, навантаженням якого служать джерела світла. Вони періодично спалахують і гаснуть. Природно, світловий ефект стає сильнішою, якщо буде більше генераторів (наприклад, два або три) з різними частотами (наприклад, 2 Гц, 3 Гц і т. д.), а також кіл з освітлювачами. Розбіжність загорянь окремих груп ламп створює видимість природного тріпотіння полум'я палаючих свічок.

Замість світлодіодів, зрозуміло, можна використовувати й інші джерела світла. При цьому слід враховувати вихідний струм логічного елемента І-НЕ, і, можливо, буде потрібно вихідний буферний каскад, який забезпечить необхідний струм.

Якщо джерела світла будуть підключені до мережі змінного струму, слід вживати заходів до їх

Рис. 8.5. Пристрій для створення світлових ефектів

ізоляції. Для цього потрібні додаткові знання!1

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.