Схема простого тріністорние перетворювача постійного струму релаксаційного типу зображена на рис. 4.26. У момент включення живлення тріністори V2 і V3 закриті, а конденсатори С1 … СЗ розряджені. Конденсатори С2 і СЗ починають заряджатися, і в певний момент часу відкриється один з тріністоров (який саме – залежить, в першу чергу, від постійних часу зарядки конденсаторів С2, СЗ). Припустимо, що першим відкриється тріністор V2. Через нього потече струм, визначається опором обмотки 1а і струмом заряду конденсатора С1.

Конденсатор С2 розряджається через керуючий перехід трініс-тора і резистор R4. Після відкривання тріністора V2 напруга на аноді тріністора V3 різко зменшується і в міру заряду конденсатора С1 починає поступово збільшуватися. Тим часом, конденсатор СЗ продовжує заряджатися, і, нарешті, настає момент, коли відкриється тріністор V3. Напруга зарядженого конденсатора С1 в зворотній полярності буде докладено через мале пряме опір відкритого тріністора V3 до трініс-тору V2, і останній закриється.

Починається новий цикл: конденсатор С1 знову заряджається, але вже через тріністор V3. При цьому конденсатор СЗ розряджається,

   

а С2 заряджається. Потім знову відкривається тріністор V2 і процес повторюється. При роботі пристрою через полуобмоткі 1а і 16 протікають імпульси струму, тому струм у вторинній обмотці являє є послідовність симетричних імпульсів, за формою близьких до прямокутним.

Частота вихідної напруги і його форма залежать як від параметрів времязадающіх ланцюгів запуску тріністоров, так і від напруги живлення, тому напруга живлення ланцюга заряду конденсаторів С2 і СЗ стабілізовано за допомогою стабілітронів VI, V4. Як показала перевірка, при зміні напруги живлення на 30% частота перетворення змінюється не більш ніж на 6%.

Дросель L1 підвищує стійкість роботи інвертора, покращує форму вихідної напруги. Ємність комутуючого конденсатора С1 слід вибирати залежно від струму через трініс-тори. При струмі не більше 0,5 А достатня ємність 2 мкФ, при струмі до 2 А необхідно застосовувати конденсатор ємністю близько 20 мкФ. Конденсатор повинен допускати роботу при зміні полярності напруги з амплітудою, в два рази перевищує напруга живлення.

Працездатність пристрою зберігається при зміні напруги живлення в межах від 12 до 24 В, потрібно лише підібрати положення движків підлаштування резисторів для збереження робочої частоти. Частоту генерації можна змінювати від десятків герц до 1 кГц. Якщо не потрібно стабілізації частоти, Резісто

ри R3 і R8 і стабілітрони можна виключити з пристрою. Пристрій випробувано з трансформатором Т1, зібраним на маг-нітопроводе 11120×30. Обмотка I містить 2×160 витків дроту ПЕВ-2-0, 35, обмотка II, розрахована для живлення навантаження напругою близько 60 В, – 780 витків дроту ПЕВ-2-0, 25.

Дросель містить 350 витків дроту ПЕВ-2-0, 35, намотаного на такому ж магнітопроводі. При цьому робоча частота генерації дорівнювала 50 Гц. Вихідна потужність близько 10 Вт. Потужність перетворювача можна збільшити, замінивши тріністори серії КУ201 на КУ202. При активному навантаженні необхідність в дроселі L1 відпадає.