Правильність дії будь-якого з описаних пристроїв можна встановити, контролюючи напруги в різних точках схеми. Це виконується за допомогою: вимірювального приладу, осцилографа, пробника логічного рівня.

Для контролю можна застосовувати багато типів вольтметрів та комбіновані вимірювальні прилади (тестери). Всі вони володіють високим вхідним опором, що значно перевищують вихідний опір ЛЕ (Приблизно 130 Ом для ІМС універсальних серій). Тому безпосереднє підключення вимірювального приладу до виходу ЛЕ (рис. 7.10) безпечно для ЛЕ і не впливає на точність вимірювань. Єдина незручність – Можливість випадкового замикання сусідніх висновків на корпусі1, Що неприпустимо. Тому вимірювання бажано проводити за допомогою голчастих щупів.

Слідкувати за логічними рівнями по стрілочному приладу можна тільки в статичному режимі або коли зміна цих рівнів відбувається з малою частотою (до 2 … 3 Гц). Це обмеження обумовлено інерцією рухомий системи, через що стрілка не встигає за швидкими змінами напруги. Можна використовувати і цифровий вимірювальний прилад зі світловою індикацією, але тільки для перевірки незмінних логічних рівнів.

Слідкувати за роботою ІМС зручніше за все за допомогою осцилографа, який дозволяє візуально спостерігати за формою сигналів і відраховувати їх амплітуду. Основний вузол осцилографа – електронна трубка, в якій сфокусований потік електронів управляється електростатичним полем з напруженістю, пропорційної напрузі розгортки та досліджуваного сигналу. Потік електронів

Рис. 7.11. Підключення осцилографа до досліджуваного електронного пристрою

променя справа наліво – зворотний хід. На цей час промінь погашений і не видно.) Час прямого ходу, безпосередньо залежне від швидкості розгортки, підбирається оператором, що працює з осцилографом Час зворотного ходу набагато менше і не може регулюватися. Горизонтальне переміщення променя відбувається під дією так званого напруги розгортки, яке зазвичай має пилкоподібну форму.

Для синхронізації осцилографа необхідно, щоб періоди досліджуваного сигналу і напруги розгортки були кратні. Тоді початок прямого ходу променя завжди збігається з однією і тією ж фазою досліджуваного сигналу і зображення на екрані нерухомо. Генератор розгортки за бажанням можна синхронізувати з фронтом або спадом або заданим рівнем напруги контрольованого сигналу.

Важливо, знати, що не всі види сигналів можна спостерігати на осцилографі. Наприклад, дуже короткі загострені імпульси («голки» або «піки», як їх називають) не проглядаються на екрані, якщо осцилограф не має досить більший швидкодією. Крім того, осцилограма не завжди відображає точну форму контрольованого сигналу. Це відбувається по ряду причин: при ненадійному контакті, за рахунок паразитних ємностей на

Рис. 7.12. Можливі спотворення форми імпульсу внаслідок неправильної налаштування осцилографа

вході осцилографа, а також при виникненні ударних затухаючих коливань в паразитному («дзвінкому») контурі, утвореному розподіленими ємностями і ін-дуктівностямі вхідного щупа.

На рис. 7.12, а зображено справжній вигляд прямокутного імпульсу. На рис. 7.12,6 і в наведені осцилограми імпульсу, викривленого паразитними ємностями, а на рис. 7.12, г – осцилограма при наявності коливальних явищ.

Зручні багатопроменеві осцилографи, за допомогою яких можна одночасно. спостерігати два або більше взаємопов'язаних синхронних сигналів. У цьому випадку генератор розгортки треба синхронізувати сигналами самої низької частоти.

Сучасні осцилографи володіють великими можливостями. Правильна та ефективна робота з конкретним типом осцилографа вимагає від оператора знання технічних даних приладу і правил користування ним.

Джерело: Димитрова М. І., Пунджев В. п. 33 схеми з логічними елементами І – НЕ: Пер. з болг. – JL: Вища. Ленінгр. отд-ня, 1988. 112 е.: мул.