В.Г. Сайко, м. Київ

Активна антена являє собою поєднання антени, що оповістив пристрою і підсилювача в одному пристрої.

Конструкція несиметричною Апша показана на рис.1. Апша є штир з порожниною всередині, в якій розміщується активний прилад. При необхідності можливе включення двох і більше активних приладів паралельно, встановлюваних у спеціальній порожнини. Активний прилад підключається до тієї точки випромінюючого вібратора, де активний вхідний опір останнього одно необхідному опору навантаження.

   

   

   

Сигнал, що підлягає посиленню і випромінювання, підводиться до входу активного приладу за допомогою коаксіального кабелю, що проходить в порожнині вібратора. Зовнішня оплетка кабелю заземлена, тобто знаходиться по високій частоті під потенціалом емітера. Харчування активного приладу також здійснюється по дроту, що проходить через порожнину вібратора, і по самому вібратора, з'єднаному з об'єктом, на якому він

встановлений. Місце включення активного приладу визначається величиною необхідного активного опору навантаження RH, яке можна розрахувати за формулою:

   R=Rsin(2pl’/X),

де X – довжина робочої хвилі; l '- відстань від основи вібратора до точки підключення активного приладу; R-опір випромінювання вібратора.

Електрична схема Апша являє собою підсилювач потужності з резонансною навантаженням (рис.2). Навантаженням підсилювача служить сам вібратор, що представляє відкритий коливальний контур, а автотрансформаторное підключення активного приладу дозволяє узгодити опір навантаження з опором випромінювання вібратора.

Автором були проведені експериментальні дослідження макета активної антени даної конструкції для переносної радіостанції потужністю 5 Вт в діапазоні частот 30 … 70 МГц. Апша представляла собою складовою штир довжиною 1 м з транзистором типу КТ920В, підключеним на відстані l '= 12 см.

Експериментальне дослідження відносного коефіцієнта посилення антени G проводилося методом порівняння. Для цього вимірювалися напруженість поля в точці прийому типової радіостанції з підсилювачем потужності (УМ) і з Апша без УМ. Залежності G від частоти для активної і пасивної антен показані на рис.3.

Коефіцієнт фільтрації До = 20 Ig Е2/Е1, де Е1 і Е2 – напруженості поля основної та другої гармонік відповідно, для розробленої антени не гірше -38 дБ. Ці дані задовольняють вимогам до рівня позасмугових випромінювань передавачів малопотужних радіостанцій. Література

1. Активні передають антенни. / Под ред. В.В. Должикова .- М.: Радіо і зв'язок, 1984.R