Коли ключ запалювання знаходиться в робочому положенні, напруга +12 В і напруга ланцюга запалювання, до яких підключена схема, відрізняються один від одного не більше ніж на 0,5 В. Резистор R3 утримує складовою транзистор Q2 в закритому стані. Транзистор Q1, емітерний перехід якого включений паралельно емітера і колектора транзистора Q2, відкритий в результаті великого

   

падіння напруги на транзисторі Q2. Коли ключ запалювання встановлюється в неробочий стан, напруга в ланцюзі запалювання відсутня, і резистор R5 виявляється під потенціалом маси. Оскільки конденсатор С1 розряджений, через нього починає текти струм, що проходить через резистори R3, R4 і R5 і різне електрообладнання автомобіля на «землю». Цим струмом транзистор Q2 відкривається і переходить у стан насичення; напруга на ньому стає менше 0,5 В. Тоді до обмотки реле блокування автомобіля прикладається майже повна напруга батареї, а транзистор Q1 вимикається. Дільник на резисторах R3 і R4 запобігає помилкові спрацьовування схеми при кидках і перешкодах в ланцюзі запалювання.