Пристрій призначений для автоматичного відключення від мережі різної побутової радіоапаратури при зникненні сигналу на виході її звуковідтворювального тракту (закінченні відтворення механічних і магнітних фонограм). Основна його перевага – можливість підключення до зовнішніх гнізд апарату, таким як «лінійний вихід» і «головні телефони». Принципова схема автоматичного вимикача наведена на рис. 7.24. Він простий, виконаний на доступною елементної бази та може бути повторений широким колом радіоаматорів. Вилку ХР1 підключають до лінійного виходу відключається апарату, а вилку ХР2 – до мережі. Сам апарат з'єднується з мережею через автоматичний вимикач (гніздо XS1).

Харчується вимикач від нестабілізованого джерела, зібраного по бруківці схемою на діодах VD4 … VD7. При включенні пристрою кнопкою SB1 (контакти кнопки SB2 замкнуті) напругу живлення надходить на тригер і переводить його в робоче

становище, при якому через нульовий початкової напруги на конденсаторі С5 транзистор VT3 закритий, a VT4 – відкритий. У результаті через обмотку реле К1 потече струм, його контакти К1.1 і К1.2 (включені паралельно) замкнуться і мережеве напруга надійде на підключений до автомата радіопристрій. Однак якщо сигнал на вході (а значить, на лінійному виході) цього пристрою відсутня, то транзистор VT2 залишається закритим і відбувається зарядка конденсатора С5. Через 1 … 2 хв, після закінчення яких напруга на конденсаторі С5 досягне величини, достатньої для відкривання транзистора VT3, тригер змінить свій стан і струм через обмотку реле К1 припиниться. Його контакти розімкнуться і відключать захищається апарат від мережі. Якщо ж на вході вимикача є сигнал, він буде посилено каскадом на транзисторі VT1, випростаний діодом VD1, проінтегрувати конденсатором С4 і, вступивши на базу транзистора з VT2, відкриє його. Потенціал катода VD2 стане нижче потенціалу його анода, і він відкриється.

Конденсатор С5 виявиться зашунтовані і розрядиться через діод VD2 і перехід колектор-емітер транзистора VT2. Тригер ж збереже свій робочий стан, при якому через обмотку реле протікає струм, контакти його замкнуті і захищається апарат підключений до мережі. При зниженні сигналу на базі транзистора VT2 нижче певного рівня (встановлюється резистором R1) він закривається. Слідом за ним закривається діод і конденсатор С5 починає заряджатися. Якщо через 1 … 2 хв, протягом яких конденсатор С5 зарядиться до напруги, достатнього для відкривання транзистора VT3, сигнал не з'явиться – Автомат відключить апарат від мережі. Поява ж вхідного сигналу практично миттєво припинить зарядку конденсатора, він почне розряджатися через діод VD2 і транзистор VT2, і відключення апарату від мережі не відбудеться.

Щоб вимкнути апарат до закінчення відтворення звукового сигналу, слід натиснути на кнопку SB2.

Автоматичний вимикач зібраний на друкованій платі з фоль-гірованного склотекстоліти (рис. 7.25). Для монтажу використані резистори MJlT-0, 125, конденсатори К50-16 (можна К50-6 та К50-3), реле РЕН34, паспорт ХП4.500.030-01 (або РЕН18 на робочу напругу 12 В і струм спрацьовування 30 … 50 мА), кнопка SB1 – П2К без фіксації (для полегшення токового режиму перемикача групи 2-3 його контактів слід запаралелити) або

   

   

KM-2, SB2 – ПКН-41 або МТ-3. Як трансформатора Т1 можна використовувати ТП8-3, ТВК-70, ТП20-17, ТП45-1 або будь-який інший з напругою на вторинній обмотці 10 … 12 В при струмі не менше 100 мА. Транзистори К315Г можна замінити КТ315Б (Е), КТ503 з будь-яким буквеним індексом та іншими кремнієвими транзисторами з гранично допустимою напругою колектор-емітер не менше 20 В і коефіцієнтом h23> 40. Замість транзистора КТ815Г можна використовувати КТ815А (Б, В), КТ801А (Б), КТ602А (Б, В, Г).

При налагодженні спочатку, підключивши до вимикача захищається апарат, перевіряють його роботу при відсутності вхідного сигналу. Для цього опір резистора R9 тимчасово зменшують до 10 … 20 кОм (час затримки скорочується при цьому до кількох секунд), встановлюють резистор R1 в положення максимальної чутливості (10 мВ у верхньому по схемі положенні движка) і, повільно змінюючи його опір, добиваються спрацьовування реле К1. Після цього, підбираючи опір резистора R9 і ємність конденсатора С5, встановлюють бажаний час затримки відключення радіоапаратури при пропажі сигналу на її лінійних виходах.

За вказаних на схемі номіналах воно становить 1 хв. Роботу тригера перевіряють, замкнувши накоротко висновки резистора R10. Реле К1 має спрацювати і його контакти замкнуться. Далі слід замкнути резистор R9. Тригер в цей момент повинен змінити свій стан і знеструмити реле. Стійкої роботи тригера домагаються підбором опору резистора R14.