Перетворювач (рис. 4.14) складається з економічного задає генератора прямокутних імпульсів, зібраного на мікросхемі DDI, і вихідного підсилювача потужності на транзисторах VI … V4. Частота задає генератора – приблизно 10 кГц. Амплітуда прямокутних імпульсів на виході задаючого генератора практично дорівнює напрузі джерела живлення перетворювача. Тому протягом одного напівперіоду транзистори VI і V4 насичені, a V2 і V3 закриті, а конденсатор СЗ швидко заряджається через насичений транзистор V4 і діод V5 до напруги, майже рівного напрузі харчування. Точно також протягом іншого напівперіоду заряджається конденсатор С4 через насичений транзистор V3 і діод V6. На конденсаторі С5 відбувається складання напруг на конденсаторах СЗ і С4. Завдяки відносно високій частоті перетворення рівень пульсацій вихідної напруги виходить дуже невеликим. Без навантаження перетворювач споживає струм близько 5 мА, а вихідна напруга наближається до 18 В. При струмі навантаження 120 мА вихідна напруга зменшується до 16 В при рівні пульсацій 20 мВ. ККД перетворювача – близько 85%, вихідний опір – близько 10 Ом.

Якщо необхідно, щоб працездатність перетворювача зберігалася при зменшенні напруги живлення до 5 В, слід замінити резистори R3 і R4 іншими, опором 1,5 кОм. Правильно зібраний перетворювач починає працювати відразу

   

і в налагодженні не потребує. Замість зазначених на схемі, в перетворювачі можна використовувати будь-які транзистори серій КТ315 і КТ361 зі статичним коефіцієнтом передачі струму не менше 50. Діоди Д312 можна замінити на Д310, Д311 або будь-якими з серії Д7. Замість К176ЛА7 можна застосувати мікросхему К176ЛЕ5.