Для налаштування трьох схем приймачів, описаних нижче, були використані сигнали, що виробляються схемою М 14026. Враховуючи напруги живлення, а також частоти передачі і прийому, легко адаптувати їх до інших систем зв'язку.

Приймач, зображений на рис. 11.23, стане в нагоді, якщо необхідно подолати відстань не більше декількох десятків сантиметрів до передавача, представленого на рис. 11.19.

Компаратор напруги аналізує безпосередньо змінну складову сигналу, що приймається фотодіодом. При навантаженні фотодіода 47 кОм обмеження по частоті – 50 кГц. При імпульсному прямому струмі діода ІК діапазону, що становить 1 А, дальність дії може досягати 1 м, особливо якщо оптимізувати чутливість компаратора, подстроив нуль підсилювача за допомогою потенціометра.

Приймач, представлений на рис. 11.24, був адаптований для передавального пристрою (рис. 11.20), перед яким стоїть схема М 145026, що має тактову частоту 8 кГц.

Фототранзистор може застосовуватися з опором навантаження, що не перевищує 3,3 кОм. Підсилювач А1 працює з коефіцієнтом посилення 150, А2 використовується як компаратора.

Дальність дії досягає багатьох десятків метрів, якщо коефіцієнт перешкод, що викликаються коливаннями частотою 100 Гц, залишається слабким. При згаданої тактовою частоті 32 періоду прогалин сін

хронізації відповідають 4 мс. Оскільки напівперіод коливань 100 Гц складає 5 мс, нераціонально застосовувати виборчу фільтрацію.

Така фільтрація можлива при використанні приймача, представленого на рис. 11.25, і розрахованого на тактову частоту кодера 120 кГц.

Це відносно високе значення вимагає застосування фотодіода. А1 служить для посилення корисного сигналу (К см | = 11), будучи одночасно

   

Рис. 11.24. При використанні фототранзистора переважно використовувати тактову частоту не більше 10 кГц

   

Рис. 11.25. Міст Вина пригнічує перешкоди на 100 Гц

навантаженням симетричного виходу моста Вина, який містить підлаштування резистор R1, що дозволяє в обов'язковому порядку компенсувати кінцеве значення ємності конденсатора С1. Таким чином стає можливим послабити вхідний сигнал 100 Гц більш ніж на 40 дБ, особливо якщо експерименти проводять з багатьма значеннями ємності С1 (від 1 до 10 мкФ), щоб встановити те, яке дозволяє здійснити найбільш якісне ослаблення перешкод під час оптимальної підстроювання R1.

Вхідний опір моста Вина становить приблизно 35 кОм. Хоча така схема більш вибіркова, ніж наведена вище схема подвійного Т-моста, при прийомі імпульсів, переданих від М145026 (тактова частота 120 кГц) ще можна спостерігати виразний скіс фронту. Для того щоб операційний підсилювач, у якого твір Кусіл на смугу дорівнює 3 МГц, працював на цій частоті, встановлюють коефіцієнт посилення 11 для А1 і А2. Як і в попередньому випадку, вихідний сигнал формується компаратором A3. Дальність дії трохи менше, ніж у приймача, зображеного на рис. 11.24, але набагато перевершує 1 м. Занадто високий коефіцієнт посилення може зробити ланцюг чутливою до перешкод частотою 50 Гц, якщо не забезпечити захист.

   
Література:
2003 · Інфрачервоні промені в електроніці. Шрайбер Г