Особливість цієї конструкції – спрощені вимоги до кварцовим резонаторам, підбір яких зазвичай викликає труднощі при побудові радіостанцій. Для передавача радіостанції потрібен резонатор з частотою, третя гармоніка якої потрапляє в телефонний ділянку аматорського діапазону 10 метрів. Для приймача підійде будь резонатор, частота якого відстоїть від робочої частоти передавача на довільне значення в межах від 300 кГц до 1 МГц.

Така свобода вибору пояснюється тим, що виборчі властивості тракту ПЧ приймача визначаються LC-контурами, і, отже, значення проміжної частоти можна в певних межах встановити довільно. Передавач радіостанції (рис. 57) – Двохкаскадний.

Резонатор ZQ1 задаючого генератора, виконаного на транзисторі VT1, збуджується на третій гармоніці. Амплітудна модуляція передавача здійснюється у вихідному каскаді. Модулюючий напруга звукової частоти через трансформатор Т1 подається в ланцюг емітера транзистора VT3. Модулятор складається з каскаду попереднього підсилення на транзйсторе VT2 і основного підсилювача на мікросхемі DA1.

Приймач радіостанції (рис. 58) зібрано на двох мікросхемах в стандартному включенні і має невелику особливість – на діод детектора VD1 з движка змінного резистора R7 можна подати деякий закриває напруга, що дозволяє найпростішими засобами реалізувати функцію придушення шумів (точніше, устра-неніть дратівливий шум приймача при впевненою зв'язку).

 

 

При частотах кварцових резонаторів приймача і передавача, наведених на схемах, значення частоти ПЧ приймача дорівнюватиме 860 кГц.

Комутація режимів «прийом-передача» здійснюється перемикачем SA1, який контактами SA1.1 перемикає антену або до виходу передавача, або до входу приймача, а контактами SA1.2 – харчування або до передавача, або до приймача.

Телескопічна антена довжиною приблизно 1 м налаштовується на робочу частоту подовжуючої котушкою L5.

Радіостанція виконується методом навісного монтажу. Котушка L1 приймача має 9 витків, L2 – 4 витка. Вони намотані проводом ПЕВ діаметром 0,31 мм на каркасі діаметром 5 мм з ПРР-строечніком з карбонільного заліза від магнітопровода СБ-12а. L3 – стандартний високочастотний дросель з індуктивністю 160 мкГн. Для котушок L4 і L5 застосовані такі ж каркаси, як і для L1 і L2. Вони мають відповідно 5 (провід ПЕВ діаметром 0,51 мм) і 15 витків (провід ПЕВ діаметром 0,31 мм).

 

 

Модулюючий трансформатор Т1 – вихідний від приймача «Селга-404». Він виконаний на III-образному магнітопроводі перетином 5×6 мм. Первинна обмотка має 60 витків проводом ПЕВ діаметром 0,51 мм, а вторинна – 450 витків проводом ПЕВ діаметром 0,31 мм.

Котушки LI-L3 приймача намотані проводом ПЕВ діаметром 0,31 мм на каркасі діаметром 5 мм з подстроечніком з карбонільного заліза від магнітопровода СБ-12а. Вони мають відповідно 10, 3 і 10 витків. Котушки L4-L6 використані від контурів ПЧ малогабаритного приймача. При повторенні конструкції номінали конденсаторів С4, С12 і С20 треба взяти такими, щоб вони забезпечували з цими котушками резонанс на обраній частоті ПЧ.

 

 

Для підвищення чутливості приймача і, отже, підвищення дальності зв'язку в нього можна ввести вхідний каскад на польовому транзисторі, схема якого показана на рис. 59.

Котушка L1 – така ж, як і в основному варіанті приймача.

При налагодженні передавача подстроечніком котушки L1 домагаються стійкого порушення кварцового резонатора задаючого генератора на третій гармоніці. Потім послідовної підстроюванням котушок L4 і L5 домагаються максимальної випромінюваної потужності (контролюють за зовнішнім індикатором поля). Після цього перевіряють модуляцію. Якщо при цьому спостерігається перемодуляція, зменшують посилення каскаду на транзисторі VT2 (встановлюють резистор R9 з великим номіналом). І, навпаки, якщо модуляція «дрібнувата», то встановлюють цей резистор з меншим номіналом.

Налагодження приймача зводиться до аналогічних процедур. Спочатку домагаються підстроюванням котушки L3 стійкої роботи гетеродина, а потім підстроюванням котушок L1 і L4-L6 – максимальної чутливості приймача. Опис радіостанції наводиться в [17].

 

Література:

А.П. Сім'я
500 схем для радіоаматорів (Радіостанції та трансивери)
СПб.: Наука і Техніка, 2006. – 272 с.: Іл.