Показана принципова електрична схема 25-ватного лінійного підсилювача. Номінали конденсаторів, зазначені з десятковою крапкою, відповідають мікрофарад, решта – пікофарад. Полярні конденсатори – електролітичні або танталові, на напругу 16 В або більше. Всі резистори, крім R5, – плівкові, композиційні або вугільні і мають потужність 0,25 Вт.

 

 

Примітка.

Q1, Q2 – MRF475, 2SC2092. * – На радіатореЗ.

Польові транзистори з керуючим рп-переходом можна використовувати так, що витік і сток міняються місцями. У представленій схемі ця особливість застосовується в двунаправленном високочастотному підсилювачі на частоту 70,0455 МГц Дану схему також можна використовувати, наприклад, в передавачах.