При надходженні 8-розрядного числа в двійковому коді на 8 входів схеми десяткове значення коду виводиться на три 7-сегментних індикатора. Хоча існують мікросхеми, що виконують подібне перетворення для одного індикатора, практично жодне стандартне виріб не може виводити на індикатор число більше 9. У даній розробці не потрібні ППЗУ. Вона функціонує, використовуючи два синхронізованих лічильника (один з них двійковий), і генерує на своїх виходах 8-розрядні числа в двійковому коді. Другий лічильник – двійково-десятковий, він і керує індикаторами. Якщо дані на індикаторі оновлюються тільки тоді, коли на виході двійкового лічильника присутня та ж величина, що й на вході, то на індикатор буде виводитися десяткове подання вхідного коду.

Мікросхема IC4 є двійковим лічильником, а мікросхеми IC6 – IC8 утворюють 3-розрядний десятковий лічильник з індикатором. Логічні елементи 1С5а і 1С5Ь включені за схемою генератора імпульсів, який формує тактову частоту 5 кГц для обох лічильників. Таким чином, мінімальна частота оновлення індикатора – 20 разів на секунду. Мікросхеми IC1 і IC2 – це два 4-розрядних компаратора, відповідним чином об'єднаних в схему 8-розрядного компаратора. На компараторах код на виходах двійкового лічильника (мікросхема IC4) порівнюється з кодом, поданим на вхід схеми від пристрою, що перевіряється. Резистори Rl – R8 – це прив'язка входів схеми до потенціалу «землі», що попереджає проблеми «плаваючого» входу в тих випадках, коли схема нікуди не підключена. Якщо величини на обох входах компаратора рівні, вивід 6 мікросхеми IC2 переходить у високий рівень, запускаючи одновібратор (елементи 1СЗа і 1СЗЬ), який формує короткий імпульс. З цього імпульсу відбувається защелкивание поточного стану десяткових лічильників (мікросхеми IC6 – IC8) в їх вбудованих вихідних регістрах, і інформація на індикаторі оновлюється. Коли лічильник IC4 досягає значення 256, передній фронт на виведення 11 (вихід 9-го розряду) надходить на вхід скидання (висновок 12) і обнуляє лічильник. Добутий таким чином короткий імпульс обнуляє також і лічильник індикатора.