Описуваний стереофонічний підсилювач має такі технічні характеристики:

Номінальна вихідна потужність на навантаженні 4 Ом, Вт …………. 25

Коефіцієнт гармонік у смузі частот 30 Гц – 20 кГц при

номінальній вихідній потужності не більше, %…………………… 0,45

Діапазон регулювання тембру, дБ:

на частоті 30 Гц ………………………………………. ………………………….+- 22

на частоті 20 кГц ………………………………………. ………………………..+- 20

Чутливість, мВ ……………………………………….. ………………. 250

Відношення сигнал / шум, дБ …………………………………….. ……………. 77

Вихідний опір, Ом ………………………………………. …… 0,15

Сигнал звукової частоти надходить через роз'єм Х1 на вхід блоку регулювань. Регулятори гучності в каналах підсилювача роздільні, що дозволило виключити регулятор стереобаланса. З змінного резистора R1, що виконує роль регулятора гучності, сигнал надходить на істоковий повторювач V1, а від нього – на активний регулятор тембру, виконаний на транзисторах V3 і V4. Регулювання тембра по нижчим частотам здійснюється змінним резистором R6, за вищим – змінним резистором R9. Блок регулювань живиться від загального джерела через стабілізатор напруги, в якому використані польовий транзистор V5 і стабілітрон V2. Використання тут польового транзистора дозволило при простому побудові стабілізатора отримати дуже малу амплітуду пульсацій.

З виходу блоку регулювань сигнал через конденсатор С8 і резистор R16 надходить на вхід підсилювача потужності. Підсилювач потужності складається з диференціального каскаду (транзистори V6, V8), підсилювача напруги, виконаного на транзисторі V9, і двотактного каскаду на складових транзисторах V12 V14 і V13

   

V15. Застосування в підсилювачі потужності глибокої негативного зворотного зв'язку по постійному току, здійснюваної через резистор R21, дозволяє отримати хорошу стабільність робочої точки вихідного каскаду.

Транзистор V11, який зміцнюють на радіаторі одного з вихідних транзисторів (V14 або V15), виконує функцію термостабілізірующего елемента.

   

Струм спокою транзисторів вихідного каскаду, рівний 30 – 40 мА, встановлюють підлаштування резистором R22. Конденсатор С11-елемент частотної корекції підсилювача. Ланцюг d2R27 забезпечує підсилювача стійкість роботи при відключеній навантаженні.

Транзистори КТ3102Е можна замінити на КТ342В з коефіцієнтом підсилення не менше 400, транзистори КТ3107В – на КТ361 з коефіцієнтом підсилення не менше 80, КТ342А – на КТ315 з будь-яким буквеним індексом. Замість КТ805БМ можна використовувати транзистори серій П702, КТ802, КТ803, КТ808, КТ809, КТ812 з коефіцієнтом підсилення не менше 35. Польовий транзистор КП302БМ можна замінити на КП303. Опис підсилювача наведено в [20].

   
Література:

Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.