Вхідний каскад приймача зібраний за схемою сверхрегенератівниміпріємникамі детектора на транзисторі VT1. Сверхрегенератора володіє чудовими властивостями-високою чутливістю, малої залежністю рівня вихідного сигналу від рівня вхідного, простотою, однак йому властиві й недоліки – мала вибірковість, випромінювання сигналу, в результаті якого він працює як малопотужний передавач і може заважати іншим приймачів. Робота сверхрегенератівниміпріємникамі детектора описана во, багатьох книгах і статтях з радіоуправління і тут не розглядається.

На нагрузочном резисторі вхідного каскаду R3 виділяються, крім корисного сигналу, пилкоподібні імпульси гасіння з частотою 40 … 60 кГц, для їх фільтрації використовується ланцюг R4C9, для тієї же меті служить конденсатор С10. Ці ж елементи пригнічують короткочасні імпульсні перешкоди (наприклад, від електродвигунів керованої моделі) і частково шуми сверхрегенератівниміпріємникамі детектора. Корисний сигнал на колекторі транзистора VT2, що працює в режимі лінійного посилення, ще далекий від пачок прямокутних імпульсів, необхідних для роботи дешифратора.

Для одержання гарної прямокутної форми імпульсів служить підсилювач – формувач на транзисторі VT3. При відсутності корисного сигналу, коли на колекторі-транзистора VT2 існує шумовий сигнал сверхрегенератора невеликої амплітуди, транзистор VT3 знаходиться в стані неглибокого насичення, напруга між його колектором і емітером становить 250 … 300 мВ, і він не посилює вхідний сигнал. Така робоча точка транзистора VT3 встановлюється підлаштування резистором R6. При появі пачок радіочастотних імпульсів сверхрегенератівниміпріємникамі детектор подає на базу транзистора VT2 пачки імпульсів позитивної полярності, негативна напівхвиля сигналів закриває транзистор VT3, і на його колекторі формуються імпульси позитивної полярності, що відкривають ключовий каскад на транзисторі VT4. На його колекторі формуються пачки імпульсів негативною полярності з амплітудою, що дорівнює напрузі джерела живлення. вони подаються на вхід дешифратора команд. Схема дешифратора команд не наводиться, т.к. в даній книзі розглядаються лише приймальна апаратура. Повний опис системи наводиться в [70].

   

   
Література:

Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., З іл, – Бібліогр. За головами.