А. А. Татаренко, м Київ

 

 

Пропоную увазі читачів схему простого електронного вольтметра, точніше індикатор. Пристрій призначений для вимірювання постійної напруги в межах 0 … 12 В з кроком дискретизації 1 В, похибка вимірювання не гірше 2%. Його зручно встановити, наприклад, в регульований блок живлення для індикації вихідної напруги. При наявності комплектуючих прилад може бути з-

 

 

 

 

готую за кілька годин навісним монтажем. Вартість комплектуючих для його виготовлення не перевищує вартості аналогічного електромеханічного вольтметра типу М42303 (близько 7 грн).

За основу конструкції (рис.1) була взята схема осцілло-графічного пробника без ЕПТ [1]. На ОП DA1-DA3 зібрані компаратори напруги, на інверсні входи яких через дільник напруги R1-R2 надходить вимірюється напруга. На резисторах R3-R15 зібраний дільник, що задає опорні напруги компараторів. При відсутності вхідного напруги на виходах компараторів DA1-DA3 встановлюється рівень балка. 'Т. При цьому на відповідних виходах мікросхем DD1-DD3 присутній рівень лог. "0", світлодіоди не світяться. При надходженні вимірюваного напруги на вхід вольтметра (в момент рівності напруг на входах компараторів) на відповідних виходах компараторів встановлюються рівні лог. "0". Як видно зі схеми, при різних логічних рівнях на входах відповідних ІМС (DD1-DD3), на виходах з'являється рівень балка. 'Т. При цьому світиться один з світлодіодів індикації напруги. Для захисту входу вольтметра від напруги перевищує 12 В застосований стабілітрон VD14.

Деталі. У схемі застосовані ОУ LM324 як компараторів. Їх використання дозволило зменшити кількість мікросхем і додаткових елементів для узгодження аналогової частини схеми з цифровими ІМС. Резистори типу МЛТ-0, 125, МЛТ-0, 25, конденсатори типу КМ, С1 імпортного виробництва. Світлодіоди VD2-VD13 типу АЛ307 (в авторському варіанті – малогабаритні імпортного виробництва). Стабілізатор DA5 типу 78L12 може бути замінений на 7812 або КРЕН8Б. Стабілітрон VD14 можна замінити на КС212Е, Ж.

Налагодження. Правильно зібрана схема починає працювати відразу. Після включення живлення на вхід схеми подають

напруга величиною 1 В. При цьому повинен світитися світлодіод VD13, при необхідності верхня межа вимірювання підлаштовують резистором R15. Далі подають напругу величиною 12 В, виставляючи верхня межа вимірювання резистором R3. При цьому світиться світлодіод VD2. Потім, подаючи різні величини напруги від джерела живлення

0 … 12 В, перевіряють точність вимірювання по зразковому вольтметру. Ця конфігурація може також змінюватися номінали дільника R1-R2.

Пристрій живиться постійним нестабілізований-ним напругою 13 … 16 В, струм споживання 12 мА. Друкована плата пристрою виконана з двостороннього фольги-рованного склотекстоліти (Рис.2). Література

1. Тататенко А. Осцилографічний пробник без ЕПТ / / Ра-діоаматор.-2001 .- № 8.-С.21