Тут наведена схема для триколірних світлодіодів. При низькому вхідному рівні світлодіод LED2 не горить. Зі збільшенням вхідного напруги світлодіод загоряється спочатку зеленим, потім жовтим і нарешті червоним світлом. Резистор R10 і джерело опорної напруги 2,5 В на мікросхемі IC4 формують стабільну напругу, з якого за допомогою дільника на резисторах Rll, R12, R13 і R14 виходять три додаткових. Кожне з них подано на один із входів компаратора. Таким чином визначаються рівні, при яких запалюються відповідні світлодіоди. Інші входи компараторів з'єднані, і на них подається вхідний сигнал. Виходи даних компараторів потім з'єднуються з

   

світлодіодом LED2. Якщо виходи всіх компараторів знаходяться в стані лог. 1, то червоний і зелений кристали в триколірному світлодіоді опиняються під напругою через резистори R15 і R16, тому світлодіод горить жовтим світлом. Якщо ж вихід одного з компараторів переходить в стан балка. О, то напруга на з'єднаному з ним кристалі буде менше 2 В і відповідний колір вимкнеться.