Вихідний сигнал функціонального генератора (в точці VFG) у вигляді пульсуючого напруги з постійної складової негативної полярності (напруга якої в 10 разів більше змінної складової) визначає силу струму батареї, що протікає через транзистор Q1 (див. рис. 15.7). Напруга сигналу функціонального генератора призводить до зростання вихідного напруги операційного підсилювача (IC2) і до відкриванню транзистора Q1, який служить навантаженням для батареї. Поточний через транзистор струм проходить також через мікросхему (IC1), спеціально призначену для вимірювання струму в шинах позитивного напруги. Вихідний струм виводу 8 мікросхеми IC1 дорівнює 1 / 2000 струму випробовуваної батареї. В результаті мікросхеми IC1, IC2 і транзистор Q1 утворюють ланцюг, в якій за рахунок роботи операційного підсилювача у вузлі з'єднання резистора R3 і мікросхем IC1, IC2 утворюється потенціал «віртуальної землі». Використання в схемі операційного підсилювача з особливо малим зсувом нуля (не більше 10 мкВ) дозволяє досягти високої точності роботи пристрою. Наявність потенціалу «віртуальної землі» призводить до того, що напруга на резисторі R3 визначається параметрами дільника напруги, що утворений резистором R5 і паралельно з'єднаними резисторами R3, R4, і параметрами сигналу функціонального генератора. Результуючий струм резистора R3 дорівнюватиме IR3 = Rp х VFG / [(Rp + R5) х R3], де Rp – опір паралельно включених резисторів R3 і R4. Шляхом підстановки вибраних значень опорів резисторів при обліку, що струм батареї (1в) в 2000 разів більше струму IR3, можна отримати IB =-VFG / 5. Для роботи з пристроєм необхідно на функціональному генераторі виставити рівень напруги змінної складової сигналу рівним приблизно 10% від його постійної складової. Рівняння дозволяє визначити величину результуючої змінної складової струму батареї (1в). Використовуючи вольтметр змінного струму, можна виміряти змінну складову напруги на батареї (VB) і розрахувати середнє вихідний опір кожного з її елементів за формулою VB / NIB, де N – число елементів. Схема легко налаштовується на випробування акумуляторів з номінальною напругою 3 В і більше.